Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Litoměřice-předměstí, modlitebna CASD

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

 

Historie sboru Litoměřice se začala psát roku 1933. Od roku 1956 se často měnila místa ke shromažďování, protože sbor neměl vlastní modlitebnu. Několik let členové jezdili do sboru v Roudnici nebo Ústí nad Labem, později se sbor shromažďoval v modlitebně církve Československé husitské a Českobratrské evangelické (do roku 1984). V roce 1982 byla zakoupena nemovitost v centru města, kde spojeným úsilím členů a okolních sborů byla vybudována nová modlitebna a byt pro kazatele. Modlitebna byla vysvěcena 7. září 1984. Od toho roku byli pověřeni duchovní správou kazatelé br. Petr Šulek, Miloslav Žalud, Enoch Martínek, Pavel Hološ, Jiří Tomášek, Jan Matoušek a v současné době Ivan Michalec.

 

                                                    

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 5. 2013):

So
9:30
, celý rok, každý týden, Sobotní škola + Kázání s Božího slova

http://litomerice.casd.cz

Adresa kostela: Máchova

GPS: 50°31'55.528"N, 14°7'48.600"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Nacházíme se asi 100m od Dómského náměstí po cestě k vikárce K.H.Máchy. Po levé straně můžete vidět zajímavou budovu, která je zapuštěna do země. Z tohoto místa se vám naskytne jedinečný výhled na Litoměřické hradby (Parkány José Rizala- filipínského národního hrdiny), na který se nezapomíná...

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivan Michalec

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele - 0.1 km
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána - 0.2 km
Litoměřice, kostel Všech svatých - 0.4 km
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie - 0.4 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 0.5 km
Litoměřice-Předměstí, kaple sv. Štěpána, Hospic sv. Štěpána - 0.5 km
Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství, Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory - 0.5 km
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha - 0.5 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.7 km
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter - 0.7 km