Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:20 Počáteční impuls
(Nejen) biblické zahájení Noci kostelů 2016 »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Vyprávění s dětmi
Co vše je pro nás světlem? Co se děje v noci? Co se dělá ve dne, co je temné? »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Čím žijeme, co děláme
Krátké představení sboru ČCE ve Svitavách, (ne)pravidelných činností jednotlivými členy sboru. »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Tvoříme v pohybu - dílna pro děti »»»»»» Moje Noc
20:1521:00 Rytmické bohoslužby
Přiblížení toho, jak vypadá u nás třetí neděle v měsíci. Vše za doprovodu kapely. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 (Nejen) biblický A-Z kvíz
Kvíz připravený mládeží (aneb obdoba A-Z kvízu). »»»
»»» Moje Noc
22:0022:45 Večerní ztišení se zpěvy z Taizé
Společné ztišení, zpívání v duchu komunity Taizé. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Církevní výročí
Výročí, která si ČCE připomíná: 2016 - 600 let od upálení Mistra Jeronýma Pražského (1416) 2015 - 600 let od upálení Mistra Jana Husa (1415) 2014 - 600 let od vysluhování podobojí (1414) 2013 - 400 let od prvního vydání Bible kralické (1613) »»»

»»» Moje Noc

Jeden svět a Fair trade
Co je Fair trade? Co je fairtradový sbor? Přijďte a budete mít možnost se seznámit s myšlenkou Fair trade. Také si budete moci zakoupit fairtradové zboží. »»»

»»» Moje Noc

O životě sboru
Co jsme zač? Jak žijeme? K čemu jste zváni? Seznámení se sborem ČCE ve Svitavách formou výstavy, fotek. »»»

»»» Moje Noc

představení činnosti Diakonie ČCE »»»

Informace o kostele:

 
Kostel Navštívení Panny Marie ve Svitavách
 

 

Z historie sboru a sborového domu
  

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách patří k relativně mladým sborům. Zatímco Českobratrská církev evangelická vznikla spojením sborů luterského a reformovaného vyznání v roce 1918, samostatný sbor ve Svitavách vznikl až 1. dubna 1948 osamostatněním od sboru v Borové u Poličky.

Současný svitavský sbor ČCE navazuje na tři rozdílné tradice:

  • německý evangelický sbor
  • čeští evangelíci z předválečného období
  • přistěhovalí evangelíci po konci 2. světové války

Již v roce 1945 začali svitavští evangelíci s hledáním vhodného prostoru k pravidelnému setkávání. Nejdříve se toto nedařilo, ale nakonec byli úspěšní při koupi továrnické vily na Poličské ulici č.p. 3. Na dům se nevztahovaly Benešovy dekrety, protože posledním majitelem byl továrník Leopold Lustig, který zahynul během války v koncentračním táboře. Dům zdědily jeho neteře, s kterými svitavský sbor jednal a nakonec se podařilo v r. 1950 vilu odkoupit.

Svitavský sbor tím získal vlastní sborový dům, kam se přesunula pravidelná sborová setkání, dosud probíhající v městské knihovně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden, první neděli v měsíci se svátostí večeře Páně

svitavy.evangnet.cz

Adresa kostela: Poličská 3/1203

GPS: 49°45'24.789"N, 16°27'24.185"E

Návaznost na dopravu:

Evangelická modlitebna se nachází v blízkosti Parku Jana Palacha.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Šmída

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 1.1 km
Svitavy, kostel sv. Josefa - 1.5 km
Svitavy, Křesťanské centrum Svitavy - 1.7 km
Svitavy, kostel sv. Jiljí - 2.0 km
Svitavy, pravoslavná kaple sv. Jiří - 2.2 km
Svitavy, kaple sv. Anny - 2.9 km
Svitavy-Lány, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.4 km
Koclířov, Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV - 9.4 km
Česká Třebová, kostel sv. Jakuba - 15.0 km