Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

          

 

  

 

 

Praha-Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého shlíží na Vltavu z rozlehlého zalesněného návrší mezi Velkou a Malou Chuchlí, nazývaným Chuchelský háj. Byl postaven v roce 1729. Kdysi tudy vedla stará cesta z Prahy na Zbraslav a po ní prý často také putovával sv. Jan Nepomucký k posvátnému obrazu Panny Marie Zbraslavské. Proto byl kostel zasvěcen jemu. Cesta lesem z Malé Chuchle vede kolem zázračného pramene Panny Marie a kolem hájovny s malou ZOO. Kostel patří svým umístěním k opravdovým pražským kuriozitám. Vždy byl značně odlehlý, takže při něm trvale žili dva poustevníci vydržovaní zbraslavským klášterem. Poustevna je v kostele dosud zachována. Není zde zavedena elektřina, svítí se svícemi. V kostele není kromě oltáře a lavic téměř žádný inventář, ale díky tomu kostel disponuje jedinečnou akustikou. Díky poloze na srázu nad vltavskou nivou se z půdy kostela otevírají netušené výhledy na Prahu, od Strahova po Cukrák – uvidíte denní i noční Prahu tak, jak jste ji ještě neviděli.

www.CentrumBarrandov.cz

GPS: 50°1'3.411"N, 14°23'14.090"E

Návaznost na dopravu:

bus 244 - zastávka Velká Chuchle (dál cca 1 km pěšky)

 

odtud asi 1 km do kopce po žluté turistické značce, poté odbočit ke kostelu. Jde o středně náročný výstup, nedoporučujeme nemocným, seniorům a handicapovaným. Kostel je bezbariérový, ale nelze k němu dojet autem (vyjma zvláštního povolení MÚ). Kratší a strmější výstup po lesní cestě vede od zastávky busu Kazínská - bude značeno. Ke kostelu je také možno dojít z Malé Chuchle (zpočátku po žluté tur. značce) nebo z Barrandova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michael Jirsa

Mapa: