Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Nový Jičín, sborový dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:00 HARMONIA - Smíšený pěvecký komorní sbor Hranice na Moravě
V podání téměř dvacetičlenného souboru zazní: stará i současná duchovní tvorba, černošské spirituály, písně z Taizé... »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 NA CESTĚ - Pásmo pantomimy v podání Jany Ungerové
Molekulární bioložka, překladatelka...ale také misionářka, která skrze divadlo, tanec a pantomimu „vypráví“ druhým lidem o Bohu. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 ZÁVĚR: SPOLEČNÁ „MINIBOHOSLUŽBA“ U SVÍČEK
Píseň, čtení Bible, modlitby různých osobností - k dispozici návštěvníkům. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

CELOVEČERNÍ PROGRAM
(občerstvení, setkání, rozhovory, soutěže a hádanky, hry, prohlídka, ztišení, prodej knih a hudby) »»»

»»» Moje Noc

DĚTSKÝ KLUB „NA FAŘE“
Soutěže a hry pro děti, ping-pong, výstava obrázků, grilování na zahradě... »»»

»»» Moje Noc

JAK NEVIDOMÍ JEZDÍ NA KOLE
Zážitková prezentace SONS Nový Jičín »»»

»»» Moje Noc

TANEČNÍ A BUBENICKÁ DÍLNA
Pojďte si zabubnovat a zatančit romské tance s Cikne Čhave. »»»

»»» Moje Noc

VÝSTAVA BIBLÍ A FOTOGRAFIÍ ZE ŽIVOTA EVANGELICKÉHO SBORU »»»

Informace o kostele:

O vznik modlitebny se zasloužil výbor tehdejší Německo-české kazatelské stanice, založené v březnu 1900 staršovstvem Hodslavického sboru. Ten se již od počátku staral o zajištění větší místnosti nebo staršího domu jako fary a modlitebny, neboť shromáždění probíhala v bytě mladého teologa, vikáře F. Wehrenfenniga v tehdejší Laudonově ulici číslo 8 (dnes 28. října). Započalo se tedy se sbírkami po rodinách i okolních českých i německých sborech. Po nashromáždění dostatečného množství financí byl zakoupen pozemek, vypracován projekt a v r. 1907 započala stavební činnost. 5. července 1908 byla modlitebna otevřena za veliké účasti věřících obou národností. Tím vznikl samostatný farní sbor Evangeliské cíkve a.v. Pro členy německé i české národnosti v Novém Jičíně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2015):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.novy-jicin.evangnet.cz

Adresa kostela: Janáčkovy sady 1, Nový Jičín

GPS: 49°35'26.905"N, 18°0'41.606"E

Návaznost na dopravu:

Adresa: Farní sbor ČCE, Janáčkovy sady 184/1, 741 01 Nový Jičín

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Prejda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Starý Jičín, kostel sv. Václava - 5.5 km
Mořkov, kostel sv. Jiří - 7.4 km
Závišice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 9.9 km
Sedlnice, kostel sv. Michaela Archanděla - 10.4 km
Suchdol nad Odrou, Evangelický kostel ČCE - 10.7 km
Pustějov, kostel sv. Maří Magdalény - 10.8 km
Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice - 10.8 km
Hladké Životice, kostel sv. Mikuláše - 10.9 km
Lešná, kostel sv. Michaela archanděla - 11.2 km
Štramberk, modlitebna ČCE - 11.5 km