Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Brno, Sbor Církve adventistů s.d.

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:40 Koncert skupiny CESTA
Skupina CESTA zazpívá pohodové folkové duchovní písně. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:50 Krajina obrů - Dětský muzikál
Děti nám ve svém zpívaném příběhu ukážou, jak můžeme bojovat s různými obry, kteří nás připravují o pohodu a klid. »»»
»»» Moje Noc
20:2020:55 Martin Luther - jeho odkaz je stále živý
V letošním roce si připomínáme 500. výročí okamžiku, kdy Matrin Luther vyvěsil na dveřích kostela v německém Wittenbergu svých 95 tezí poukazujících na tehdejší nedostatky katolické církve.  »»»
»»» Moje Noc
21:0521:40 Reformace v Brně a okolí
V letošním roce si připomínáme 500. výročí začátku reformace v Německu. Jak se toto úsilí o očištění křesťanského učení promítlo do života Brna a okolí? »»»
»»» Moje Noc
21:5022:00 Požehnání Brnu
Jsme rádi, že nám Bůh žehná a chceme se o jeho požehnání podělit s každým, kdo o něj stojí. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Sbor Církev adventistů sedmého dne na Střední ulici v Brně je největším ze tří brněnských adventistických sborů a současně největším sborem této církve v České republice. Byl založen již před 103 lety. Jde o dynamický sbor s mnoha aktivitami zaměřenými na všechny věkové kategorie – od dětí, mládeže a studentů počínaje až po aktivity seniorské.

Jeho dveře jsou otevřeny pro každého. Smyslem jeho křesťanské i společenské činnosti je to, aby se lidé (spoluvěřící, jinak-věřící i nevěřící) v jeho prostředí cítili dobře a našli v něm živý vztah s lidmi a jejich Stvořitelem a Bohem.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 4. 2016):

Út
18:30
, ve školním roce, každý týden, Kurs Bible - poznáváme Bibli
St
17:00
, ve školním roce, každý týden, Modlitební setkání - zamyšlení z Bible, společný zpěv a modlitby, sdílení
19:00
, ve školním roce, každý týden, Diskuzní večery - společný zpěv, modlitby a diskuze o tom, co prožíváme a o čem přemýšlíme
Čt
17:00
, ve školním roce, každý týden, Základní témata Bible - postupné odkrývání poselství Bible
So
9:30
, celý rok, každý týden, Sobotní škola (studium Bible pro děti i dospělé)
10:45
, celý rok, každý týden, Kázání

http://brno-stredni.casd.cz

Adresa kostela: Střední 10

GPS: 49°12'36.011"N, 16°36'24.908"E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 1, 6 - zastávka Pionýrská nebo Hrnčířská
Trolejbus č. 25, 26 - zastávka Pionýrská
Autobus č. 67 - zastávka Zimní stadion nebo Sportovní

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlastimil Fürst

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 0.4 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.7 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 1.2 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 1.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.4 km
Brno, kostel sv. Janů - 1.7 km
Brno, kostel sv. Michala - 1.7 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 1.8 km
Brno, Betlémský kostel - 1.8 km