Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Domažlice, Sborový dům Jana Roha

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:


Stavbu sborového domu, či přesněji kostela se zázemím pro faráře a činnost sboru, zvažovali domažličtí evangelíci již od konce dvacátých let minulého století. Staršovstvo založilo zvláštní účet, tak zvaný stavební fond, na který shromažďovalo peníze na koupi pozemku a stavbu. Koncem roku 1935 mělo na účtu tolik, že mohlo koupit pěkný 1000 m2 velký pozemek a ještě 50.000 korun, tehdy nezanedbatelná částka, zbylo. Na zahájení stavby to ale nestačilo. Někteří členové staršovstva byli ochotni stavět i za cenu dluhů, většina členů sboru se ale v době hospodářské krize, kdy sbor jen s obtížemi sháněl prostředky na svůj provoz, velkých dluhů bála. A tak se ve druhé polovině roku 1936 staršovstvo usneslo, že stavbu kostela odloží na příznivější časy a ze stavebního fondu raději dokoupilo ještě 288 m2 pozemku. Se zahájením stavby počítalo do dvou – tří let. V neutěšené hospodářské situaci ovšem peníze na stavební fond přibývaly jen pomalu, pak přišla válka, po ní nejprve vázané vklady, pak měnová reforma a celkově nepříznivá atmosféra pro jakoukoli církevní aktivitu. O stavbě kostela tak nemohla být řeč, místo něj hospodařilo na církevním pozemku městské zahradnictví. Až po roce 1990 mohla dnešní generace domažlických evangelíků naplnit sen svých předků. Stavba začala v sobotu 14. dubna 2007 položením dvou základních kamenů, jednoho sborového a jednoho, který daroval duchovní správce sboru z padesátých let Jiří Veber. Vlastní stavební práce probíhaly v létech 2007/2008. Stavbě dominuje schodišťová věž se zvonem, součástí je terasa s pergolou. Mimo bohoslužebního prostoru zahrnuje sborový dům byty pro faráře, domovníka a zázemí pro setkávání. Autory projektu jsou Ing. architekt Ladislav Schejbal, ateliér SAH Praha a Ing. Zbyněk Wolf z Domažlic, dodavatelem stavby byla stavební firma Antonín Vlček s. r. o. z Horšovského Týna. Zvon, který zdejšímu sboru věnovali evangelíci z Rokytníku, upevnila firma Vlček do věže sborového domu ve středu 13. února 2008. Slavnostní otevření nového sborového domu se pak uskutečnilo v sobotu 29. listopadu 2008. Finančně stavbu svými dary podpořili členové sboru, HDL Jeronýmovy jednoty, Ministerstvo kultury ČR, evangelíci z Německa a sbory ČCE. Nový sborový dům získal i jedno významné ocenění: v 6. ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje – rok 2008, vyhlašované každoročně Krajským úřadem Plzeňského kraje, zvítězil v kategorii „Novostavba“.
A tak se splnilo dávné přání domažlického evangelického sboru. Vnukové a pravnukové jeho zakladatelů vybudovali důstojný stánek pro hlásání Slova Božího. Pán požehnal jejich dílu a jistě bude s každým, kdo s otevřeným srdcem překročí práh sborového domu, postaveného pro památku předků a věřme, že k užitku nynějšího i budoucího pokolení domažlických evangelíků a všech občanů Domažlic.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.domazlice.evangnet.cz

Adresa kostela: Tyršova 690

GPS: 49°26'29.901"N, 12°55'18.989"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Grendel

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře - 9.2 km
Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla - 9.6 km
Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14.9 km
Mířkov, kostel sv. Víta - 16.3 km
Semněvice, kostel sv. Jiří - 16.4 km
Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola - 20.0 km
Hostouň, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - 20.4 km
Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího - 20.7 km