Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 J. Krušina - Varhanní koncert s hudbou D. Buxtehudeho a J. S. Bacha »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Salvátorský pěvecký sbor - D. Buxtehude - Membra Jesu Nostri (výběr) »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 L. Vendl - Varhanni skladby J. C. Kerlla a P. Ebena »»»»»» Moje Noc
21:0000:00 Zpívání s kytarami na terase »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prezentace fair trade výrobků a potravin z Obchůdku jeden svět.
Po celou dobu konání Noci kostelů »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka a historie chrámu, prohlídka zvonů
Vždy v přestávkách mezi hudebními vstupy »»»

Informace o kostele:

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 4. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.salvatorske.info/

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská
bus 207 - zastávka Staroměstská
tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vojáčková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Kříže - 0.7 km
Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény - 0.7 km