Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:3019:15 Varhanní koncert s hudbou J. S. Bacha
Na varhany hraje J. Krušina, zazní Vater unser, Fantazie a fuga g-moll, Canzona d-moll, Preludium a fuga d-moll, Toccata a fuga d-moll. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Vystoupení Salvátorského pěveckého sboru
Program: Lužanská mše A. Dvořáka (výběr) za varhanního doprovodu L. Vendla, úpravy písní J. A. Komenského a mistra Jana Husa. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Varhanní koncert
na varhany hraje L. Vendl »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Kapela Svatopluk
Skupina zahraje různé písně bývalého salvátorského faráře Svatopluka Karáska. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Komentované prohlídky chrámu
Mezi koncerty budou probíhat komentované prohlídky chrámu. »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení »»»

»»» Moje Noc

Prezentace obchůdku Jeden svět, Fair trade produkty »»»

Informace o kostele:

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 4. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.salvatorske.info/

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská
bus 207 - zastávka Staroměstská
tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Žárská

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 0.3 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi - 0.6 km
Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény - 0.7 km