Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

          

 

  

 

 

Dlažkovice, kostel sv.Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel postaven dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 – 1675. Raně barokní stavba se skládá z jednolodní obdélníkové lodě, zakončené obdélníkovým presbytářem, 2 postranních obdélníkových přístaveb (sakristie a oratoř) a čtvercové předsíně na severní straně. Boční fasády a presbytář je zdoben pilastry a osazen okny se segmentovým zakončením. Sakristie a oratoř okna s lizénovými rámci a polokruhovým zakončením oken. V hlavním západním průčelí jsou 2 dvojice pilastrů, lizénové rámce a obdélníkový portál s letopočtem 1675 a rozeklaným nástavcem se znakem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Strop presbytáře a lodě je tvořen sklenutými valbami. Zděný kůr stojí na dvou vyzděných pilířích.

Před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak soch sv. Barbory.

Součástí areálu je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní budova fary z roku 1793.

 

Bohoslužby: 2x měsíčně v sobotu od 14.30 hod.

GPS: 50°27'58.978"N, 13°57'57.938"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Luděk Záhejský

Mapa: