Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Dlažkovice, kostel sv.Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel postaven dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 – 1675. Raně barokní stavba se skládá z jednolodní obdélníkové lodě, zakončené obdélníkovým presbytářem, 2 postranních obdélníkových přístaveb (sakristie a oratoř) a čtvercové předsíně na severní straně. Boční fasády a presbytář je zdoben pilastry a osazen okny se segmentovým zakončením. Sakristie a oratoř okna s lizénovými rámci a polokruhovým zakončením oken. V hlavním západním průčelí jsou 2 dvojice pilastrů, lizénové rámce a obdélníkový portál s letopočtem 1675 a rozeklaným nástavcem se znakem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Strop presbytáře a lodě je tvořen sklenutými valbami. Zděný kůr stojí na dvou vyzděných pilířích.

Před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak soch sv. Barbory.

Součástí areálu je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní budova fary z roku 1793.

 

Bohoslužby: 2x měsíčně v sobotu od 14.30 hod.

GPS: 50°27'58.978"N, 13°57'57.938"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Luděk Záhejský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Velemín-Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce - 8.0 km
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice - 8.3 km
Lovosice, Mírový kostel CČSH - 10.0 km
Libochovice, kostel Všech svatých - 10.3 km
Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského - 10.4 km
Lovosice, kostel sv. Václava - 10.7 km
Peruc, kostel sv. Petra a Pavla - 12.9 km
Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše - 13.0 km
Velké Žernoseky, kostel sv.Mikuláše - 13.1 km
Libochovany, kostel Narození Panny Marie - 13.1 km