Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Dlažkovice, kostel sv.Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel postaven dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 – 1675. Raně barokní stavba se skládá z jednolodní obdélníkové lodě, zakončené obdélníkovým presbytářem, 2 postranních obdélníkových přístaveb (sakristie a oratoř) a čtvercové předsíně na severní straně. Boční fasády a presbytář je zdoben pilastry a osazen okny se segmentovým zakončením. Sakristie a oratoř okna s lizénovými rámci a polokruhovým zakončením oken. V hlavním západním průčelí jsou 2 dvojice pilastrů, lizénové rámce a obdélníkový portál s letopočtem 1675 a rozeklaným nástavcem se znakem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Strop presbytáře a lodě je tvořen sklenutými valbami. Zděný kůr stojí na dvou vyzděných pilířích.

Před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak soch sv. Barbory.

Součástí areálu je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní budova fary z roku 1793.

 

Bohoslužby: 2x měsíčně v sobotu od 14.30 hod.

GPS: 50°27'58.978"N, 13°57'57.938"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Luděk Záhejský

Mapa: