Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:45 Osobní setkání s Pánem
Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním. »»»
»»» Moje Noc
17:0021:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Seznámení s anděly
Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská. »»»
»»» Moje Noc
19:2023:00 Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Návrat ke kořenům
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli. »»»

»»» Moje Noc

Soukromé prohlídky kostela
Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné. »»»

Informace o kostele:

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurováno 6 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování dalších čtyř obrazů apoštolů. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném stavu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
9:30
, celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

http://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 2.1 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.2 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 2.3 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 2.4 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 2.7 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 3.1 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 3.2 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 3.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.4 km
Brno, Betlémský kostel - 3.6 km