Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:0017:55 Královská cesta Karla IV. pro děti
Divadlo, hry pro nejmenší, které jim přiblíží život krále Karla IV. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková. »»»
»»» Moje Noc
17:0017:45 Osobní setkání s Pánem
Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním. »»»
»»» Moje Noc
17:0021:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Seznámení s anděly
Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:20 Vystoupení dětského chrámového sboru
Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové. »»»
»»» Moje Noc
19:2022:00 Hledání kartuziánského pokladu
Rozluštěte kartuziánskou šifru a zjistěte něco o našem kostele. Přestávka v programu bude od 20:00 do 20:30. Program připravil Miloš Winkler. »»»
»»» Moje Noc
19:2023:00 Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Vystoupení chrámového sboru
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Návrat ke kořenům
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli. »»»

»»» Moje Noc

Soukromé prohlídky kostela
Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné. »»»

Informace o kostele:

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurovány 4 obrazy apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování dalších dvou obrazů apoštolů (Petra a Pavla). S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném stavu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
9:30
, celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

http://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 2.1 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.2 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 2.3 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 2.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 2.5 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 2.7 km
Brno-Řečkovice, Sbor Páně Církve československé husitské - 2.8 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 2.9 km
Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince - 2.9 km
Brno, kostel sv. Augustina - 3.0 km