Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:45 Osobní setkání s Pánem
Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním. »»»
»»» Moje Noc
17:0017:55 Jak Panna Maria zachránila Brno aneb o tom švédském obléhání
Program s divadýlkem a hrami pro nejmenší. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková. »»»
»»» Moje Noc
17:0021:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá
Mši svatou bude hudebně doprovázet královopolský sbor mladých. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Vystoupení dětského chrámového sboru
Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Seznámení s anděly
Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská. »»»
»»» Moje Noc
19:1523:00 Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:15 Vystoupení chrámového sboru
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka. »»»
»»» Moje Noc
20:1522:00 Hledání kartuziánského pokladu
Rozluštěte kartuziánskou šifru a zjistěte něco o našem kostele. Program připravil Miloš Winkler. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:50 Byl jednou jeden kartuzián
Programem Vás provede otec Roman Frič, který byl několik let v kartuziánském klášteře v německém Marienau. Poutavou formou Vám ukáže, jaké to je být kartuziánem. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Barokní a klasicistní koncert duchovní hudby
Martina Macko s doprovodem smyčcového kvarteta ve složení J.Kolesa, V.Chabičová, O.Hasoň a D.Barašová, provedou barokní a klasicistní duchovní skladby od Vivaldiho, Hantkeho či Mozarta.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Návrat ke kořenům
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli. »»»

»»» Moje Noc

Soukromé prohlídky kostela
Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné. »»»

Informace o kostele:

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurováno 6 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování dalších čtyř obrazů apoštolů. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném stavu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 8. 2017):

Po
9:30
, celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

http://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 2.1 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.2 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 2.3 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 2.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 2.5 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 2.7 km
Brno, kostel sv. Augustina - 3.0 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 3.1 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 3.1 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 3.2 km