Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 22 - Uhříněves, sbor ČCE

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:45 Maňáskové divadlo pro nejmenší
Pohádky s písničkami pro malé děti v podání rodičů »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Pěvecký sbor Hafotet
Ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Dany Škardové »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Jan Ort: Romové - přístupy k jinakosti a možnosti emancipace
Nad několika filmovými a literárními ukázkami budeme společně s romistou Janem Ortem diskutovat o tom, jak přistupujeme k jinakosti, jak ji vytváříme a jaká úskalí mají upřímné snahy tyto jinakosti překlenovat?  »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Pěvecký sbor Husovy kaple
Komorní pěvecký sbor pod vedení hudebního skladatele Stanislava Jelínka »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Zpívání ze zpěvníku Svítá
Společné zpívání vybraných písní ze zpěvníku pro mládež Svítá »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Sbor postupně vznikal po skončení 1. světové války během přestupového hnutí, první veřejné setkání s ČCE proběhlo v roce 1920 na táboru lidu, kde promluvil velimský farář Jaroslav Řepa, který o to byl požádán členem ČCE J. Štolcem z Benic, v samotné Uhříněvsi žádný člen nebyl. 30. května 1920 vykonal farář Řepa první bohoslužby (venku). Vánoce 1920 jsou pro Uhříněves významné i konáním první Večeře Páně.

9. ledna 1921 byly konány první volby výboru kazatelské stanice v Uhříněvsi, toto datum může být proto považováno za počátek pevněji organizované činnosti ČCE v Uhříněvsi. Práce byla vykonávána z pražského sboru U Klimenta přes to, že kazatelská stanice nejprve patřila do sboru ve Škvorci. To bylo změněno už 28. května 1922, od té doby patřila kazatelská stanice ke Klimentu.

V průběhu roku 1922 byl kazatelskou stanicí koupen stavební pozemek v Uhříněvsi, mezi členy vybrán celý obnos a začalo se s přípravou stavby kostela, dne 1. července 1923 byl slavnostně položen základní kámen. Plány kostela, který je od začátku v Uhříněvsi znám spíše jako Husova kaple, vypracoval pražský architekt Ing. Josef Blecha a hotový kostel byl otevřen slavností dne 7. září 1924. Otevřením kostela a stoupajícím počtem členů, kteří k ČCE přistupovali, byly vytvořeny předpoklady pro osamostatnění kazatelské stanice. Zřízení samostatného sboru spolu s územním vymezením bylo oznámeno dopisem Synodní rady ČCE dne 3. září 1930.

V roce 1931 začala práce sboru také v Říčanech, v roce 1937 pak byla ustanovena v Říčanech kazatelská stanice. Na území sboru ještě vzniklo další středisko práce ve Stránčicích, kde ale práce postupně skončila.

Podle zápisu v kronice sboru sbor přečkal období 2. světové války bez zjevných vnějších otřesů, v květnu 1945 však padl v Praze na Pankráci předseda sdružení mládeže.

Důležitým mezníkem v životě sboru se stal rok 1962, kdy začala pravidelná ekumenická shromáždění, především s římskokatolickou církví. Tato shromáždění byla v té době ještě ojedinělá a svědčí o schopnosti první generace členů sboru překonat odpor ke katolické církvi, který je zřetelný v prvních letech po založení sboru.

Koncem 70. let se sbor odhodlal k velké rekonstrukci svého kostela a sborových prostor. První etapou vznikl nový farní byt (1978-79). Následovala výstavba interiéru kostela, rekonstruovaný kostel byl otevřen 14. října 1984. Projekt bytu vypracoval arch. Vilém Doubrava, návrh interiéru kostelu je od Ing. arch. Marie Jiříčkové.

Po roce 1989 se sbor stal postupně respektovanou součástí života městské části Praha – Uhříněves, kostel je často využíván jako prostor pro koncerty a podobně. Součástí sboru je kazatelská stanice v Říčanech, která se na činnosti sboru stále podílí.


 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 9. 4. 2015):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, každou neděli bohoslužby také v Říčanech v Domě Senior v 11:00

uhrineves.evangnet.cz

Adresa kostela: Husovo nám. 378/40

GPS: 50°2'7.721"N, 14°35'32.093"E

Návaznost na dopravu:

bus: 232, 382, 383 Háje (metro C) - Picassova (dále pěšky cca 4 minuty)

bus: 267 Háje (metro C) - Nádraží Uhříněves (pěšky 4 minuty)

bus: 266, 364, 366 Depo Hostivař (metro A) -  Picassova (dále pěšky cca 4 minuty)

vlak: Praha-hl.n. - Praha-Uhříněves (dále pěšky cca 4 minuty)

autobusy ze stanice metra Háje do stanice Picassova: 232,267, 387; vlak ze stanic Praha - Hl.n., Praha - Vršovice; Praha - Strašnice

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Ort

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 22 - Uhříněves, kostel Všech svatých - 1.5 km
Praha-Dubeč, kostel sv. Petra, Dubeček - 2.4 km
Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího - 4.0 km
Praha-Kolovraty, kostel sv. Ondřeje - 4.8 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.7 km
Praha-Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže - 5.8 km
Praha 10 - Štěrboholy, modlitebna AC Dobrá zpráva - 6.0 km
Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy) - 7.4 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 7.4 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 8.1 km