Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:4517:00 Žehnání zvířátek
Svatý František podle legendy kázal lesní zvěři, svým kázáním napravil zlého vlka a zvířata nazýval bratry a sestrami. A naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu převedete.  »»»
»»» Moje Noc
17:0017:45 NAOKO - Pět velmocí
Na motivy stejnojmenné povídky Karla Ewalda z knihy Pohádky přírody upravil Oldřich Janeba. Hraje divadelní soubor Naoko. Jednoaktová bajka pro děti i dospělé o tom, že kdo je malý, nemůže být zároveň velký, a že ješitnost není výsadou pouze lidí. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá  »»»»»» Moje Noc
19:0019:45 Koncert
Smyčcový koncert v podání rodiny Pěruškovy. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:50 Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela. Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Frangula chorus
Ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Zuzany Krušinové. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 ArpaDua
Koncert dua harfenic B. Váchalové a I.Pokorné »»»
»»» Moje Noc
23:0023:45 10men
Vystoupení mužské vokální skupiny 10men pod vedením uměleckého vedoucího Marka Rajnocha. »»»
»»» Moje Noc
23:4524:00 Varhanní hudba k rozjímání
Na varhany hraje Marek Rajnoch. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Františkánské kostely v Praze
Výstava fotografií autor P. Michal Pometlo OFM foto Petr Mazanec Výstava je instalována v boční lodi kostela. »»»

»»» Moje Noc

Pod jednou střechou: Češi, Němci a jejich domy
Putovní výstava sdružení Antikomplex.je přístupná v suterénních prostorách kostela. »»»

»»» Moje Noc

Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera. »»»

»»» Moje Noc

Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela. »»»

Informace o kostele:

Historie kostela

Antonín Podlaha, světící biskup pražský, kdysi utrousil, že by se na pražských předměstích mělo vystavět tolik kostelů, kolik bylo hvězd v koruně Bohorodičky, stojící na staro městském mariánském sloupu, strženém 3. listopadu 1918. Toho se chytil terciář a ministr pošt a  telegrafů František Nosek, který k tomuto účelu, spolu s velmistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou Josefem Vlasákem, založil spolek "Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny". Spolek se soustředil na sběr finančních prostředků, pomocí kterých by bylo možno záměr realizovat. K výsledkům snahy "Díla" tak dnes  mimo jiných patří také kostel sv. Anežky Přemyslovny na Spořilově.

Z předložených návrhů byl vybrán funkcionalistický projekt třílodního chrámu, jehož autorem byla projekční kancelář Stanislav Režný. Návrh kostela je dílo ruského architekta emigranta Nikolaje Paškovského, který v Režného kanceláři tehdy pracoval.

Dne 28.10.1934 posvětil arcibiskup Kašpar základní kámen s datem 1934, který je dnes zazděn na levé stěně chrámové. Kostel byl vysvěcen 27. října 1935.

K úpravám kostela došlo v šedesátých letech minulého století po změně liturgie podle II. vatikánského koncilu. K těmto úpravám přizval tehdejší farář P. Cyril Kadlec architekta Mariana Farku, jehož návrh nejlépe odpovídal novým požadavkům. Starý oltář byl odstraněn, socha sv. Anežky z oltáře přenesena na konzolu na stěně meziokenního pilíře, dále byla odstraněna kazatelna a nově vydlážděn prostor kněžiště. Zvláštní pozornosti si pak zaslouží řešení kříže v ose kostela.

 

Popis kostela a mobiliář

Kostel je neorientovaný, střední loď je vysoká 9 m, boční lodě 5,60 m. Kostel je dlouhý 29,0 m a široký 18,2 m. Věž včetně kříže je vysoká přesně 28,0 m nad úrovní přízemí. Z ochozů věže (12,3 m nad úrovní přízemí) je výhled na celý Spořilov. Hodiny pocházejí od pražské firmy Heinz. V suterénu kostela je malý divadelní sál pro 100 osob v hledišti, katolická knihovna a klubovna skautů. Západní loď ze severní strany ukončuje křestní kaple s obrazem Madony, sv. Františka a apoštola Jana Evangelisty. Kostel ukončuje třiapůlmetrový kříž, ukotvený čtveřicí železobetonových trámů.

Varhany věnovali františkáni. Dřevěná socha sv. Anežky (1936) a mramorové kropenky (andělíček na kropence jsou od sochařky Karly Vobišové-Žákové. Dřevěné reliéfy na bočních oltářích pocházejí od Josefa Vítka (?). Kříž z lipového dřeva nad kropenkou, jesličky a soška Vzkříšení jsou dílem lidového řezbáře Jiříkovského z Kladna (jinak majitele kolotoče). Obraz v pozadí betléma maloval ostravský malíř Ferdiš Duša. Křížová cesta je od jáhna Karla Stádníka.

                                         Zdroj: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/kostel.htm

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2017):

St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:30
, celý rok, každý týden
10:30
, ve školním roce, každý týden, dětská

http://farnost-sporilov.cz/

Adresa kostela: Roztylské nám. 2500

GPS: 50°2'38.536"N, 14°28'44.719"E

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Roztyly (dál cca 10 min. pěšky)

bus 138 - zastávka Roztylské náměstí (přímo před kostelem)

bus 118, 170 a 505 - zastávka Severozápadní

bus 135, 136, 170, 213 - zastávka Lešanská (dál cca 5 min pěšky)

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Konvalinová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 1.3 km
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 2.3 km
Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi - 2.9 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 3.1 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 3.1 km
Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího - 3.3 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el - 3.3 km
Praha 4 - Michle, Sbor Alberta Schweitzera - 3.4 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava, Vršovice - 3.4 km
Praha 4 - Krč, kostel sv. Františka z Assisi, Habrovka - 3.4 km