Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0021:00 Mluvené slovo
Výklad o historii obce a kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:0021:00 Pěvecké uskupení Confor Voxilium »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Stálá expozice ze života obce (historie a současnost)
Výstava historických a současných fotografií či dokumentů. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel je umístěn ve stráni nad vsí. Jeho výraznou dominantou je hranolová vížka s ochozem a jehlancovou střechou. Jde o novodobou stavbu z let 1935-1936. Podobu navrhl architekt Tilscher se svou manželkou Annou Ludmilou. V roce 1970 byla provedena oprava stavby. Kostel slouží místní  farnosti, pořádají se zde příležitostné bohoslužby. (Foto R. Antoš)

Adresa kostela: Čeřeniště

GPS: 50°36'13.312"N, 14°7'3.017"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radek Antoš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 4.2 km
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha - 7.1 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 7.2 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické - 7.2 km
Velké Březno - Valtířov, kostel sv. Václava - 7.3 km
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů - 7.3 km
Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství, Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory - 7.4 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 7.4 km
Litoměřice-Předměstí, kaple sv. Štěpána, Hospic sv. Štěpána - 7.5 km
Litoměřice, kostel Všech svatých - 7.5 km