YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK,   Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,  Mons. Ladislav Hučko, exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM, Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské, vladyka Rastislav (Gont), metropolita Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihmoravského kraje, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlína, Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy, Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova, JUDr. Martin Major, MBA, primátor statutárního města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 23. května 2014

17:1517:25 Slavnostní vyzvánění
Rozezvučí se kostelní zvony k pozvání na noc kostela. »»»
»»» Moje Noc
17:3018:00 Mše svatá
Eucharistická bohoslužba k zahájení noci kostela se zpěvy farní dětské scholičky. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:20 Otevření noci kostelů
Uvítací slovo, hra na housle (žákyně 6. třídy) a představení programu noci kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Prohlídka věže, zvonů a hodin
Možnost vystoupit na věž kostela ke zvonům a hodinovému stroji, pokochat se výhledem z věže kostela na obec Bílovice nad Svitavou a okolní lesy. V prostoru schodiště a pater věže budou instalovány informační panely s historickými a popisnými údaji. »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Prohlídka kůru a varhan
Možnost vstoupit na kůr kostela, nahlédnout do varhanní skříně a seznámit se s tradicí duchovní hudby v Bílovicích nad Svitavou. »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Prohlídka vytápění kostela
Možnost seznámit se s unikátním systémem pro podlahové vytápění kostela, využívajícím nejmodernější technologie a vědecké poznatky. »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Život a dílo Cyrila a Metoděje slovem a obrazem
Výstava dokumentů a panoramatizace reálií s cyrilometodějskou tematikou spojená s možností prohlídky interiéru bílovického kostela.  »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Prezentace kurzů Alfa
Ve stanu před kostelem je možné seznámit se s kurzy Alfa, pořádanými v naší farnosti podle celosvětově rozšířené a osvědčené metodiky.  »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Občerstvení ve stánku u kostela
V parku u kostela je možné zakoupit si občerstvení a posedět u kávičky.  »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Suvenýry a upomínkové předměty
V parku u kostela je možné zakoupit si pamětní předměty a získat razítko do knížky návštěvníka noci kostelů.  »»»
»»» Moje Noc
18:2021:30 Zdobení perníčků
Ve stánku u bočního vchodu bude pod vedením zkušených cukrářek možnost nazdobit upomínkové perníčky noci kostelů.  »»»
»»» Moje Noc
18:2022:30 Pamětní kniha
Máte možnost zapsat svoje pozdravy, postřehy k noci kostelů nebo vzpomínky na události spojené s bílovickým kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:2019:00 Osud kostela za 2. světové války a jeho obnova
Přednáška o poválečných rekonstrukcích kostela s ukázkami význačných změn.  »»»
»»» Moje Noc
19:0019:20 Hudební a pěvecké vystoupení scholy
Výběr z repertoáru duchovních písní a zpěvů scholy z Babic nad Svitavou. »»»
»»» Moje Noc
19:2019:50 Pašijový kříž v Bílovicích nad Svitavou
Zfilmovaný dokument o historii a restaurování dřevěného vyřezávaného kříže z roku 1911 na poutní cestě z Brna do Křtin. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Malý varhanní koncert a sborový zpěv
Ochutnávka z repertoáru bílovického chrámového sboru BACHs. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Film o bílovickém rodákovi P. Janu Rybářovi
Unikátní zachycení událostí ze života významného bílovického rodáka, spisovatele a exercitátora jezuity P. Jana Rybáře. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:30 Život ve farnosti
Promítání fotografií charakterizujících život ve farnosti v minulých letech a v současnosti. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Čtení z Bible a modlitba zpěvem
Předčítání textů z Písma svatého prokládané zpěvem duchovních písní. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

http://www.farnost-bilovice.cz/popis-kostel-bilovice/

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 3. 9. 2014):

Po
6:00
, celý rok, každý týden
Út
6:00
, celý rok, každý týden, modlitba otců
St
8:30
, celý rok, každý týden, modlitba růžence
Čt
17:30
, celý rok, každý týden, ve školním roce pro děti
17:30
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
20:00
, celý rok, každý týden, adorace

http://www.farnost-bilovice.cz/

Adresa kostela: Tyršova 413, Bílovice nad Svitavou

GPS: 49°14'40.875"N, 16°40'18.528"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Filka

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí - 4.7 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 5.2 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.4 km
Brno-Lesná, Duchovní centrum - 5.5 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 5.5 km
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.9 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 6.0 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 6.0 km
Brno-Husovice, Pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 6.1 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.2 km