Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:4517:55 Zvonění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá s požehnáním celému městu »»»»»» Moje Noc
19:0019:50 Koncert Arpadua
Koncert Arpadua (Ivana Pokorná a Barbora Váchalová, obě členky orchestru Národního divadla), budou hrát na malé háčkové harfy díla mistrů A. Vivaldi, D. Henson -Conant, A. R. Ortiz, Zb. Matějů a irské lidové písně »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Seznámení s historií kostela, prohlídka věže kostela »»»»»» Moje Noc
21:0021:45 Koncert - díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Verdiho a další
Miroslava Časarová - soprán, Martin Čížek - varhany »»»
»»» Moje Noc
21:4522:45 Možnost ztišení, modlitby a individuálního rozhovoru s knězem. »»»»»» Moje Noc
22:4523:00 Výstav Nejsvětější svátosti s modlitbou a požehnáním »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela, liturgických potřeb, seznámení se s životem farnosti »»»

Informace o kostele:

Nejstarší zprávy o Záběhlicích se datují k r. 1185. Základní listina Vyšehradské kapituly říká, že Záběhlice byly od konce 11. stol. do poloviny 13. stol. majetkem Vyšehradského probošta.

Od 12. stol. se datuje výstavba původního románského kostelíka, ukončeného na východě půlkruhovou apsidou. Na jižní straně kostela jsou dobře viditelná románská okénka, která jsou poměrně nízko. To svědčí o tom, že původní terén okolo kostela byl asi o jeden metr níže.

Ve 14. stol. se zde střídají majitelé, mimo jiné také Litomyšlský biskup Jan a od r. 1388 dokonce sám král Václav IV., který si zde nechal postavit "letní sídlo" - tvrz, jejíž základy byly nalezeny na ostrůvku Hamerského rybníka nedaleko u kostelíka. Možná právě on nechal zvětšit kostel o pětiboké presbyterium (kněžiště). Tento typ uzávěru kostela se vyskytuje méně často (např. Hloubětín) než častější pravoúhlý uzávěr (Modřany, Kunratice, Kolovraty).

V baroku byla přistavěna ze severní strany sakristie, hrotitá okna v lodi byla oble zaklenuta a kostel byl zastropen barokní valenou klenbou (původně zde byl spíše plochý strop nebo přímo průhled do krovu). Věž kostela byla při úpravách kostela v 19. stol. přestavěna (není známo do jaké výšky sahá zdivo původní věže).

 

Kostelík prošel různými stavebními obdobími a vědomí, že zde stojí přibližně 800 let a po tu dobu se v něm každou neděli scházeli lidé slavit mši svatou, děkovat Bohu a svěřovat své radosti i bolesti v nás vzbuzuje radost a úctu zároveň.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 2. 2015):

St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Ne
9:30
, celý rok, každý týden

www.centrumhostivar.cz

Adresa kostela: K prádelně

GPS: 50°3'10.091"N, 14°29'14.792"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra A, Strašnická, autobusem 196 nebo 188 do stanice V Korytech.

Pak pěšky cca 200 m ulicí Záběhlická a k Prádelně. Kostel je břehu Hamerského rybníka

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Bernard

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 1.3 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 1.9 km
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 2.2 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el - 2.2 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 2.6 km
Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi - 2.8 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava, Vršovice - 3.5 km
Praha 10 - Vršovice, Husův sbor - 4.0 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Stará Hostivař - 4.0 km
Praha 4 - Michle, Sbor Alberta Schweitzera - 4.0 km