Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

          

 

  

 

 

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

     Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (Emauzy) je poprvé připomínán k roku 1178. Stojí na tzv. břežské skále, která již dneska není téměř znatelná, ale přesto vidíte, že stojí na její hraně a odtud se skála sklání k Vltavě. Břežská skála se nazývá podle toho, že byla na břehu Vltavy. Byla to přirozená dominanta města a zároveň přirozená obrana proti případnému útoku těch, kdo by připluli na lodích.

     Údajně jej postavil sv. Václav a rád do něj chodil a rovněž sv. Vojtěch a sv. Prokop v něm slavili bohoslužby. V roce 1347 u něj zakládá Karel IV. klášter slovanských benediktinů, nazývaný "klášter Panny Marie a svatého Jeronýma“ a z farního kostelíka se stává kostel klášterní. Tím je až do posvěcení opatského kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa). V pozdějších dobách byl kostelík svatých Kosmy a Damiána zanedbáván a odsvěcen a dokonce se v něm lisovalo víno. Nakonec však byl v barokní době obnoven a posvěcen. 

     Uvnitř jsou dva oltáře: hlavní oltář s obrazem sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava, na kterém se dnes liturgie nekoná a oltář, neboli prestol, na kterém se slaví byzantsko-slovanská (řeckokatolická liturgie). Nad vchodem do kostela je nápis z roku 1658, který hlásá, že kostel založil sv. Václav v roce 928 a sloužil zde sv. Vojtěch a sv. Prokop a potom, že z něj nevěrní učinili lis a nakonec byl obnoven v roce 1657.

      Dnes je tento kostel velmi pěkně přizpůsoben byzantskému obřadu, tedy je v něm zejména ikonostas, stěna s ikonami oddělující presbytář od lodi kostela. Navazuje se tak vhodně na tradici, že jak sv. Václav, tak sv. Prokop slavili bohoslužby také v byzantském obřadu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 2. 2016):

Út
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Čt
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Ne
8:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - ukrajinsky

www.emauzy.cz

Adresa kostela: Na Slovanech

GPS: 50°4'20.750"N, 14°25'0.500"E

Návaznost na dopravu:

stanice "KARLOVO NÁMĚSTÍ"

METRO: B

TRAM:   3, 4, 6, 10, 16, 18, 24

BUS:     176, 291

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Holcová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi - 1.2 km