Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0018:00 Liturgie sv. Jana Zlatoústého (česky)
Bohoslužba byzantsko-slovanského obřadu, jejíž autorství je připisováno sv. Janu Zlatoústému (+407). »»»
»»» Moje Noc
18:0019:30 Informační blok o kostele a klášteře
Otevřený kostel pro modlitbu, zapálení svíce, zastavení se na místě, prohlídku, dotazy, rozhovory a další informace... Zajišťují tři jazyková společenství, která se zde scházejí: české, ukrajinské a běloruské. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 Liturgická východní hudba (koncertní provedení)
Koncert mužského byzantského sboru z kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze pod vedením Mira Vojtičky. Jako host vystoupí ženské trio s ukrajinským repertoárem pod vedením Iryny Kotsenko.  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:20 Moleben (bělorusky) »»»»»» Moje Noc
21:2521:30 Krátká modlitba a uzavření kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

     Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (Emauzy) je poprvé připomínán k roku 1178. Stojí na tzv. břežské skále, která již dneska není téměř znatelná, ale přesto vidíte, že stojí na její hraně a odtud se skála sklání k Vltavě. Břežská skála se nazývá podle toho, že byla na břehu Vltavy. Byla to přirozená dominanta města a zároveň přirozená obrana proti případnému útoku těch, kdo by připluli na lodích.

     Údajně jej postavil sv. Václav a rád do něj chodil a rovněž sv. Vojtěch a sv. Prokop v něm slavili bohoslužby. V roce 1347 u něj zakládá Karel IV. klášter slovanských benediktinů, nazývaný "klášter Panny Marie a svatého Jeronýma“ a z farního kostelíka se stává kostel klášterní. Tím je až do posvěcení opatského kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa). V pozdějších dobách byl kostelík svatých Kosmy a Damiána zanedbáván a odsvěcen a dokonce se v něm lisovalo víno. Nakonec však byl v barokní době obnoven a posvěcen. 

     Uvnitř jsou dva oltáře: hlavní oltář s obrazem sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava, na kterém se dnes liturgie nekoná a oltář, neboli prestol, na kterém se slaví byzantsko-slovanská (řeckokatolická liturgie). Nad vchodem do kostela je nápis z roku 1658, který hlásá, že kostel založil sv. Václav v roce 928 a sloužil zde sv. Vojtěch a sv. Prokop a potom, že z něj nevěrní učinili lis a nakonec byl obnoven v roce 1657.

      Dnes je tento kostel velmi pěkně přizpůsoben byzantskému obřadu, tedy je v něm zejména ikonostas, stěna s ikonami oddělující presbytář od lodi kostela. Navazuje se tak vhodně na tradici, že jak sv. Václav, tak sv. Prokop slavili bohoslužby také v byzantském obřadu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 3. 2017):

Út
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Čt
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Ne
8:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - ukrajinsky
12:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky

www.emauzy.cz

Adresa kostela: Na Slovanech

GPS: 50°4'20.750"N, 14°25'0.500"E

Návaznost na dopravu:

stanice "KARLOVO NÁMĚSTÍ"

METRO: B

TRAM:   3, 4, 6, 10, 16, 18, 24

BUS:     176, 291

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Holcová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.8 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích - 0.8 km
Praha 1 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.8 km