Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:0017:50 Liturgie sv. Jana Zlatoústého (česky)
Bohoslužba byzantsko-slovanského obřadu, jejíž autorství je připisováno sv. Janu Zlatoústému (+407). »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Otevřený kostel
K modlitbě, rozjímání, zapálení svíce, osobnímu rozhovoru anebo se jenom podívat a na chvilku si sednout do lavice. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:20 Svěcení darů
Následuje skromné agapé, poté opět otevřený kostel do 20:00. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Mariánský Akathist (česky)
Východní hymnus (v západní liturgické tradici jsou mu blízké litanie), oslavující Bohorodičku Pannu Marii, narození Krista a další novozákonní události. Vznikl v 6. století a je oceňován pro svou básnickou hodnotu. »»»
»»» Moje Noc
21:2521:30 Krátká modlitba a uzavření kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

     Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (Emauzy) je poprvé připomínán k roku 1178. Stojí na tzv. břežské skále, která již dneska není téměř znatelná, ale přesto vidíte, že stojí na její hraně a odtud se skála sklání k Vltavě. Břežská skála se nazývá podle toho, že byla na břehu Vltavy. Byla to přirozená dominanta města a zároveň přirozená obrana proti případnému útoku těch, kdo by připluli na lodích.

     Údajně jej postavil sv. Václav a rád do něj chodil a rovněž sv. Vojtěch a sv. Prokop v něm slavili bohoslužby. V roce 1347 u něj zakládá Karel IV. klášter slovanských benediktinů, nazývaný "klášter Panny Marie a svatého Jeronýma“ a z farního kostelíka se stává kostel klášterní. Tím je až do posvěcení opatského kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa). V pozdějších dobách byl kostelík svatých Kosmy a Damiána zanedbáván a odsvěcen a dokonce se v něm lisovalo víno. Nakonec však byl v barokní době obnoven a posvěcen. 

     Uvnitř jsou dva oltáře: hlavní oltář s obrazem sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava, na kterém se dnes liturgie nekoná a oltář, neboli prestol, na kterém se slaví byzantsko-slovanská (řeckokatolická liturgie). Nad vchodem do kostela je nápis z roku 1658, který hlásá, že kostel založil sv. Václav v roce 928 a sloužil zde sv. Vojtěch a sv. Prokop a potom, že z něj nevěrní učinili lis a nakonec byl obnoven v roce 1657.

      Dnes je tento kostel velmi pěkně přizpůsoben byzantskému obřadu, tedy je v něm zejména ikonostas, stěna s ikonami oddělující presbytář od lodi kostela. Navazuje se tak vhodně na tradici, že jak sv. Václav, tak sv. Prokop slavili bohoslužby také v byzantském obřadu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 2. 2016):

Út
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Čt
17:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - česky
Ne
8:00
, celý rok, každý týden, Svatá liturgie Jana Zlatoústého - ukrajinsky

www.emauzy.cz

Adresa kostela: Na Slovanech

GPS: 50°4'20.750"N, 14°25'0.500"E

Návaznost na dopravu:

stanice "KARLOVO NÁMĚSTÍ"

METRO: B

TRAM:   3, 4, 6, 10, 16, 18, 24

BUS:     176, 291

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Holcová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze, Resslova - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.8 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích - 0.8 km
Praha 1 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.8 km