Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:35 Mše svatá s hudebním doprovodem »»»»»» Moje Noc
18:4523:00 Kavárna pod STROMEM
posezení a rozhovor na příjemném gauči pod starým stromem u kostela sv. Františka u dobré kávy nebo čaje a něčeho dobrého »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Zvonění zvonů
pozvání na NOC KOSTELŮ  »»»
»»» Moje Noc
19:1521:00 Kapucíni a Stanley - koncert
Skvělý mix pohodové hudby s duchovním nábojem a dávkou humoru. Následně možnost diskuze s kapelou a přípravným týmem mladých lidí.  »»»
»»» Moje Noc
19:1523:15 Výstup na věž kostela
Možnost výstupu na věž v půlhodinových intervalech.  »»»
»»» Moje Noc
19:3023:00 Možnost rozhovoru s knězem  »»»»»» Moje Noc
21:3022:45 Varhanní variace
aneb, co všechno se dá zahrát na varhanech »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 Modlitba Taizé při svíčkách - závěr »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel na Chodově byl postaven na místě původní hospodářské budovy. Autorem projektu přestavby je Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Akce probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou, proto se maximálně setřilo. Stavbu se podařilo zrealizovat díky mnoha štědrým dárcům, především z řad farníků. Na původní kamenné zdivo byla napojena železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců.

Kostel vysvětil 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Patronem kostela je sv. František z Assisi.

V šesesátých letech hrozilo zbourání kostela v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 4. 2015):

Út
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
8:00
, ve školním roce, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
20:00
, celý rok, každý týden

www.kcmt.cz

Adresa kostela: Na Sádce 1296/18

GPS: 50°1'54.689"N, 14°30'11.991"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Metro OPATOV odtud pěšky cca 7 minut. Lze popojet BUS 213,136,125,165  stanice Litochlebské náměstí.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlasta Hamalová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 0.6 km
Praha 11 - Chodov, modlitebna CB - 1.5 km
Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy) - 2.2 km
Praha-Šeberov, kostel CB - 2.2 km
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 2.8 km
Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího - 2.9 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Stará Hostivař - 2.9 km
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 2.9 km
Praha-Šeberov, kostel sv. Prokopa, Hrnčíře - 3.7 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 4.0 km