Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 19 - Kbely, kostel sv. Alžběty Durynské

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:3023:00 Otevření kostel »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4019:00 Program o svaté Alžbětě pro děti i dospělé »»»»»» Moje Noc
19:1520:15 Koncert duchovní hudby »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Koncert sboru Cantabundus
Koncert sboru Cantabundus - dříve Sbor Kbely. Na programu uslyšíte vícehlasou hudbu duchovní od renesance po 20. století a křesťanské chvály s doprovodem hudebních nástrojů. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kvíz pro děti s prohlídkou kostela »»»

»»» Moje Noc

Možnost setkání a osobního rozhovoru s knězem Janem Maria Vianneyem Dohnalem, OFM »»»

Informace o kostele:

Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 paradoxně předznamenalo vybudování nových kaplí a kostelů na periferii Prahy. Naši věřící předkové se totiž neuzavřeli uraženě do letargie, ani nepropadli zoufalství. Správně pochopili svůj díl viny a konfrontaci přijali jako výzvu k pravé evangelizaci. Proto víc než jen symbolické bylo jejich rozhodnutí vybudovat Matce Boží novou svatozář na periferiích Prahy. „Rozsypané hvězdy“ ze Staroměstského náměstí tak během dvou následujících desetiletí nahradila řada kaplí a kostelů. Od října 1932 mezi ně patřila také kaple sv. Alžběty Durynské
ve Kbelích. U jejího zrodu stál P. Jan Evangelista Urban.

Kaple sv. Ažběty ve Kbelích byla již od počátku provizoriem. Vznikla přestavbou bývalé stodoly a měla sloužit jen do doby, než bude v obci vybudován kostel. Nepřízeň doby však zhatila přípravy a znehodnotila nashromážděné prostředky. Dlouhá léta původní kaple chátrala. Když zdejší duchovní správu na počátku devadesátých let opět převzali bratři františkáni, byla již v téměř havarijním stavu. Pro pravidelné bohoslužby bylo nutné upravit náhradní prostor a připravit se na nějaké radikální řešení a to i proto, že se společenství věřících poznenáhlu rozrostlo a ožilo.

První pokus vedoucí k vybudování nového kostela byl v květnu 1991, kdy z podnětu Ing. Matěny z Československé strany lidové byl učiněn na zastupitelstvu obce Kbely pokus o získání vhodného pozemku ve středu obce za účelem stavby nového kostela. Územní plán byl však již schválen v jiné podobě a nechuť zastupitelů i některých místních obyvatel angažovat se pro potřeby věřících vrátil zájem farníků zpět k místu chátrající kaple.

Když se začátkem roku 1994 stal duchovním správcem kostela P. Cyril Bystrik Janík OFM a stavba nového kostela se jevila nereálnou, začalo se uvažovat o rekonstrukci bývalé kaple, avšak ani k té již nedošlo. Málo udržovaná kaple přestavěná z bývalé stodoly totiž trpěla neúnosnou vlhkostí a řadou dalších nedostatků. Jakékoliv investice tímto směrem znamenaly výdaje bez efektu. Naděje na nový kostel však stále žila. Dokladem bylo posvěcení základního kamene papežem Janem Pavlem II. na Letenské pláni 27. dubna 1997.

Kardinál Miloslav Vlk 27. ledna 1997 podepsal rozhodnutí a Kbely se staly samostatnou kvazifarností svěřenou do správy P. Antonínu Klaretu Dąbrowskému OFM.

Za přítomnosti pana architekta d´Ambrose a P. Antonína schválila 27. března 1998 liturgická komise návrh na stavbu nového kbelského kostela. Díky tomuto rozhodnutí mohlo být přikročeno k práci nad projektovou dokumentací.

Z místních věřících byl „duší“ stavby pan Ing. Jan Korenčík starší, který tak má na úsilí o zachování odkazu našich předchůdců výraznou zásluhu. Hlavní zodpovědnost ovšem padla na bedra nového duchovního správce kvazifarnosti P. Jiljího Jiřího Přibyla OFM, neboť právě on nesl největší tíhu nesnadného a nevděčného obstarávání finančních prostředků.

Po několikaleté přípravě byla v roce 2001 zahájena stavba nového kostela sv. Alžběty. Ideový projekt připravil architekt Bernardo d´Ambrose, který se inspiroval charitativní činností sv. Alžběty a dal kostelu podobu bochníku chleba, z něhož již část byla odkrojena a rozdána. Projekt připravil Ing. Jan Korenčík se synem. Výzdoba interiéru včetně okenní vitráže je záležitostí Bernarda d´Ambrose.

Kostel vysvětil v neděli 13. června 2004 v 10 hod. kardinál Miloslav Vlk.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 4. 2016):

Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mimo červenec a srpen
Ne
9:15
, celý rok, každý týden

http://kbely.farnost.cz/

Adresa kostela: Železnobrodská

GPS: 50°8'0.016"N, 14°32'50.925"E

Návaznost na dopravu:

Bus 185, 201, 202, 302, 513, 603 - zastávka Bakovská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Andrea Čančarová Houfková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha-Satalice, kaple sv. Anny - 3.1 km
Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia - 3.2 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 3.7 km
Praha-Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže - 3.7 km
Praha 20 - Horní Počernice, kostel sv. Ludmily, Chvaly - 5.6 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.9 km
Praha-Ďáblice, sbor CČSH - 6.8 km
Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice - 6.9 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 7.2 km
Praha 3 - Vysočany, kostel sv. Vojtěcha - 7.8 km