Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 19 - Kbely, kostel sv. Alžběty Durynské

Program Noci kostelů 9. června 2017

15:5522:00 Otevření kostela »»»»»» Moje Noc
16:0018:00 Hravé odpoledne pro děti a rodiče na farní zahradě
Grilování s obsluhou z vlastních i místních zdrojů. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Koncert duchovní hudby
Účinkují Cantabundus, J*A*M*M Kvartet, komorní orchestr Sordino »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Půlhodinka rytmických písní nejen pro mladou generaci
Písně, chvály, rytmicky i nahlas. Účinkuje Cantabundus  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kvíz pro děti s prohlídkou kostela »»»

»»» Moje Noc

Možnost setkání a osobního rozhovoru s knězem Janem Maria Vianneyem Dohnalem, OFM »»»

Informace o kostele:

Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 paradoxně předznamenalo vybudování nových kaplí a kostelů na periferii Prahy. Naši věřící předkové se totiž neuzavřeli uraženě do letargie, ani nepropadli zoufalství. Správně pochopili svůj díl viny a konfrontaci přijali jako výzvu k pravé evangelizaci. Proto víc než jen symbolické bylo jejich rozhodnutí vybudovat Matce Boží novou svatozář na periferiích Prahy. „Rozsypané hvězdy“ ze Staroměstského náměstí tak během dvou následujících desetiletí nahradila řada kaplí a kostelů. Od října 1932 mezi ně patřila také kaple sv. Alžběty Durynské
ve Kbelích. U jejího zrodu stál P. Jan Evangelista Urban.

Kaple sv. Ažběty ve Kbelích byla již od počátku provizoriem. Vznikla přestavbou bývalé stodoly a měla sloužit jen do doby, než bude v obci vybudován kostel. Nepřízeň doby však zhatila přípravy a znehodnotila nashromážděné prostředky. Dlouhá léta původní kaple chátrala. Když zdejší duchovní správu na počátku devadesátých let opět převzali bratři františkáni, byla již v téměř havarijním stavu. Pro pravidelné bohoslužby bylo nutné upravit náhradní prostor a připravit se na nějaké radikální řešení a to i proto, že se společenství věřících poznenáhlu rozrostlo a ožilo.

První pokus vedoucí k vybudování nového kostela byl v květnu 1991, kdy z podnětu Ing. Matěny z Československé strany lidové byl učiněn na zastupitelstvu obce Kbely pokus o získání vhodného pozemku ve středu obce za účelem stavby nového kostela. Územní plán byl však již schválen v jiné podobě a nechuť zastupitelů i některých místních obyvatel angažovat se pro potřeby věřících vrátil zájem farníků zpět k místu chátrající kaple.

Když se začátkem roku 1994 stal duchovním správcem kostela P. Cyril Bystrik Janík OFM a stavba nového kostela se jevila nereálnou, začalo se uvažovat o rekonstrukci bývalé kaple, avšak ani k té již nedošlo. Málo udržovaná kaple přestavěná z bývalé stodoly totiž trpěla neúnosnou vlhkostí a řadou dalších nedostatků. Jakékoliv investice tímto směrem znamenaly výdaje bez efektu. Naděje na nový kostel však stále žila. Dokladem bylo posvěcení základního kamene papežem Janem Pavlem II. na Letenské pláni 27. dubna 1997.

Kardinál Miloslav Vlk 27. ledna 1997 podepsal rozhodnutí a Kbely se staly samostatnou kvazifarností svěřenou do správy P. Antonínu Klaretu Dąbrowskému OFM.

Za přítomnosti pana architekta d´Ambrose a P. Antonína schválila 27. března 1998 liturgická komise návrh na stavbu nového kbelského kostela. Díky tomuto rozhodnutí mohlo být přikročeno k práci nad projektovou dokumentací.

Z místních věřících byl „duší“ stavby pan Ing. Jan Korenčík starší, který tak má na úsilí o zachování odkazu našich předchůdců výraznou zásluhu. Hlavní zodpovědnost ovšem padla na bedra nového duchovního správce kvazifarnosti P. Jiljího Jiřího Přibyla OFM, neboť právě on nesl největší tíhu nesnadného a nevděčného obstarávání finančních prostředků.

Po několikaleté přípravě byla v roce 2001 zahájena stavba nového kostela sv. Alžběty. Ideový projekt připravil architekt Bernardo d´Ambrose, který se inspiroval charitativní činností sv. Alžběty a dal kostelu podobu bochníku chleba, z něhož již část byla odkrojena a rozdána. Projekt připravil Ing. Jan Korenčík se synem. Výzdoba interiéru včetně okenní vitráže je záležitostí Bernarda d´Ambrose.

Kostel vysvětil v neděli 13. června 2004 v 10 hod. kardinál Miloslav Vlk.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 4. 2016):

Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mimo červenec a srpen
Ne
9:15
, celý rok, každý týden

http://kbely.farnost.cz/

Adresa kostela: Železnobrodská

GPS: 50°8'0.016"N, 14°32'50.925"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Bus 185, 201, 202, 302, 513, 603 - zastávka Bakovská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Andrea Čančarová Houfková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha-Satalice, kaple sv. Anny - 3.1 km
Praha 14 - Hloubětín, kostel sv. Jiří - 3.4 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 3.7 km
Praha-Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže - 3.7 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.9 km
Praha 10 - Štěrboholy, modlitebna AC Dobrá zpráva - 6.3 km
Praha 10 - Malešice, kostel ČCE - 6.5 km
Praha-Ďáblice, sbor CČSH - 6.8 km
Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice - 6.9 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 7.2 km