Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Svárov, kostel sv. Lukáše

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:15 Zahájení
Úvodní přivítání duchovního správce otce Gabriela a pana starosty Ivana Zetka »»»
»»» Moje Noc
18:1519:00 Koncert
Pěvecký soubor Doremila »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Výstava obrazů
Autorská výstava obrazů Doc. Milana Periče ak. mal. spjatého se Svárovem V rámci výstavy zazní klasická hudba v podání houslového virtuosa Olega Fedčuka, Františka Šťastného na klavír a Eleny Bubenok na varhany.  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Divadelní představení pro děti a rodiče
„Divadelní etiketa Myšky Elišky“ - představení pro děti a rodiče na farním dvoře. Divadlo Myšky Elišky - Zvonek.  »»»
»»» Moje Noc
22:0024:00 Posezení u ohne
Posezení u ohně s občerstvením pod věží kostela »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Lukáše

Svárovský chrám pSvárov, pohled severníáně patřil ve 14.století k děkanátu Ořechovskému.

Nejstarší nám známý farář Svárovský byl Jan, jenž se koncem roku 1355 poděkoval.

V období husitských válek a jejich doznívání (1420-1485) kostel neušel pohromě a lze soudit, že v té době zůstali osadníci bez duchovního pastýře. Po nich byl zase upraven a přisluhovali v něm kněží  pod obojí, jak víme z poslední vůle Kateřiny Žďárské (1606).

R. 1625 (již v běhu války třicetileté) další člen rodu Žďárských, Florián Jetřich Žďárský nechal ke kostelu přistavit jižní půlkruhovou kapli a oltář zasvěcené sv. Rochovi a sv. Šebestiánu, patronům proti moru, který často tehdy kosil obyvatelstvo. Nevyhnul se mu ani Svárov. Zvlášť krutý byl mor v roce 1680. Další metlou byla cholera a dobytčí mor, který poddaným ničil celá stáda.

V době války třicetileté (1618-1648) za vpádu Sasíků r.1631 byla osada i kostel zpustošen,i zvony od sběři vojenské pobrány byly a ještě dlouho po ní zůstala osada Svárovská bez duchovního vedení. Po třicetileté válce bylo ve Svárově 12 gruntů, z toho 11 pustých. Osiřelý chrám pustnul, jako pustly mravy lidu, fara i škola zbořena a tak vše zůstalo v sutinách skoro celé půl století a více.

Teprve r. 1662, tedy 14 let po válce, bylo přikročeno k opravě chrámu a učiněn soupis všech věcí kostelních a kostel obstarával farář Tachlovický a Kladenský a až r. 1736 bylo přikročeno ke stavbě farní budovy, která ve válce třicetileté zbořena byla do základu.Reliéf Smrti sv. Jana Nepomuckého na menze původního oltáře, kol. r.1745

R. 1737-1742  byla jižní kaple přestavěna a zasvěcena Janu Nepomuckému.

1742–49 přičiněním faráře Krištofa Jana Foršta získal interiér rozměrnou malbu na dřevě Panny Marie Ochranitelky se Čtrnácti svatými pomocníky.

Obraz Panny Marie Ochranitelky, po r.1700R. 1768 byla věž kostelní bleskem pobořena a zase opravena.

R. 1786 opraven kostel vevnitř i venku a rozšířena kruchta.

R. 1789 získal nový oltář sv. Lukáše pro kostel farář HantschelPůvodní oltářní obraz  od F. Kuntze, 1790 ze zrušeného kláštera augustiniánů bosáků Na Zderaze (Nové Město pražské). Obraz světce namaloval F. Kuntz v roce 1790.

R. 1855 byly vyzvednuty náhrobní kameny Žďárských a byly zasazeny kolmo do stěny po obou stranách oltáře, jak je možno v presbyteriu vidět dodnes.

V letech 1861-62 podniknuta velká oprava kostela, nová okna, hlavní oltář a sošky byly pozlaceny a nově natřeny atd.

Ke kostelu Svárovskému náležely a hřbitov zde měly Červený Oujezdec, Svárov, Rymáň a Podkozí.

V druhé polovině 20. století došlo k urychlenému rozpadu pozdně barokní márnice stojící v západní části areálu starého hřbitova. Ta však zřejmě byla chátrající podle fotodokumentace již ve 20. letech, kdy se začal využívat hřbitov nový na okraji obce.

R. 2000  zanikl při požáru vzniklém od hořící svíce hlavní barokní oltář sv. Lukáše. Na místě je dnes pouze kopie oltářního obrazu a původní barokní menza.

Od r. 2010  se počíná novodobá etapa oprav kostela a areálu hřbitova.

R. 2013 byl na základě obecní sbírky občanů a příznivců obce Svárov odlit, vysvěcen a rozezněn nový zvon sv. Lukáš v kostelní věži.

R. 2014/3 byl založen některými místními občany Spolek svárovského zvonu jako platforma spolupráce mezi církví, obecními úřady, obyvateli a přírodou.

Příběh kostela sv. Lukáše ve Svárově - pokračuje ...
 Svárov, východní pohled

Svárov farnost - katalog Arcib.pražské:

http://www.farnost-unhost.cz/clanky/historie-kostelu-ve-farnosti/historie-svarov.html


 

www.farnost-unhost.cz

Adresa kostela: Svárov č.p. 3

GPS: 50°3'44.533"N, 14°8'59.244"E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází uprostřed obce Svárov, asi 100m od zastávky autobusu č. 307.

Spojení z Prahy ze stanice metra Zličín nebo z Unhoště.

Autem po dálnici D5 sjezd Rudná a dále směr Drahelčice, Uhonice, Ptice, Svárov nebo z dálnice na Karlovy Vary sjezd Unhošť, Svárov.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Václav Vlasák

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Rudná-Hořelice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 7.8 km
Kladno-Kročehlavy, modlitebna CASD - 8.5 km
Kladno, kostel ČCE - 9.5 km
Svatý Jan pod Skalou, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 9.9 km
Kladno-Dubí, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Dříň - 10.0 km
Kladno, Husův sbor - 10.1 km
Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.3 km
Kladno-Vrapice, kostel sv. Mikuláše - 11.0 km
Hostivice, sbor Dr. Alberta Schweitzera - 11.7 km
Tachlovice, kostel sv. Jakuba Staršího, hřbitov - 11.7 km