Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Jirny, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:45 Koncert jirenské pobočky ZUŠ Jana Zacha »»»»»» Moje Noc
18:0020:00 Prohlídka kostela a zvonice
Bude možnost nahlédnout i do netradičních míst. Přijďte se podívat. »»»
»»» Moje Noc
20:0023:00 Ticho a klid
Pro každého kdo chce zažít ticho, klid a přítmí. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původně gotický kostel se zvonicí stojí na vysokém návrší uprostřed obce pochází ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď.
 

Kostel

   Gotický presbytář se skládá ze čtvercové základny ukončené pěti stranami pravidelného osmiúhelníka s žebrovou klenbou. Původně hrotitá okna byla při přestavbě polokruhově zakulacena, zvenku jsou patrná zazděná původní úzká okénka. Obdélníková loď z roku 1728 s plochým stropem je osvětlena dvěma širokými okny, třetí okno na čelní stěně je zazděné.
   Na barokní fasádě se nachází výklenky se sochami sv. Petra a Pavla, volutový štít je ukončen zlaceným křížem.  Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století, hlavní oltář je barokový s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852.
 

zvonice kostela sv. Petra a PavlaZvonice
   Stojí na místě starší, původně dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století. Kdysi jednopodlažní objekt z neomítaného zdiva o šířce 120 cm byl nejprve zastřešen jehlanovitou střechou. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony z let 1562-1563 od zvonaře Brikciho z Cimperka.
   V roce 1714 bylo ke zvonici přistavěno první patro, do kterého byly přesunuty oba zvony a celý objekt získal výrazně barokní podobu. Přestavba byla provedena z cihlového zdiva o šířce 70 cm, pouze ve výklencích pro zvuková okna zůstala šířka zdiva 40 cm.
   Oba zvony byly v I. světové válce zabaveny, ale zásluhou profesora J. V. Práška, který prokázal jejich historickou hodnotu, byly zachráněny před roztavením. Byl proto zabaven jen historicky bezcenný sanctusový zvonek na kostelní vížce a umíráček.
   8. června 1942 byl nacistickými úřady zabaven zvon Pavel, byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale zásluhou pracovníka skladu, občana z Klánovic, byl zachráněn před zničením a po válce znovu zavěšen v jirenské zvonici.
   Zvonice je v současnosti zrekonstruována a společně s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří kompaktní celek.
 

Zvon sv. Petr

kliknutím zobrazíte originál ze serveru www.jirny.cz   Zvon o průměru 91 cm a váze 1000 kg byl ulit v roce 1562. Na zvonu jsou znázorněny biblické výjevy (milosrdný Samaritán, boháč a chudý Lazar, svatba v Káni, Šavlovo obrácení), tvořící při hořejším okraji vlys 4,5 cm vysoký. Na plášti vidíme drobný reliéf „bičování Krista“. Dvě delfínovité postavy (tj. mužské a ženské poprsí s rybím tělem) nesou desku s nápisem: „Briccius: Pragensis auxilio divino me fecit.“ (Brikci pražský s pomocí Boží mne zhotovil).
   Na protilehlé straně lze číst nápis: „Léta 1562 tento zvon slit jest pro čest chválu boží k sv. Petru v Jirnách nákladem vší obce téhož záduší“ v staročeském pravopisu. Při dolejší obrubě medaile s poprsím Kristovým a citáty z Písma. Na protilehlé straně obdélníkový reliéf s postavou Adama, stojícího u stromu a držícího praporec a štítek s nápisem: „Já jsem cesta, pravda i života vzkříšení. Ej beránek Boží, jenž snímá hříchy světa“.
 

kliknutím zobrazíte originál ze serveru www.jirny.czZvon sv. Pavel
   O rok mladší zvon o průměru 87 cm a váze 700 kg byl ulit v roce 1563 a jeho hmotnost činí 700 kg. Na jeho ulití přispěli obyvatelé osady Žák, která zanikla během třicetileté války.
   Má podobnou plášťovou výzdobu s nápisem Briccius Pragensis … a nápisy ve staročeštině: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan kap. III.“. Níže pak táž destička s Adamem, jako u zvonu prvního a vedle ní: Anno 1563.
   Na druhé straně čteme nápis: „Ne nám, Pane, ale jménu Tvému dej chválu. Símě z ženy potře hlava hada. Adam ztratil, Kristus získal ráj.“ Pod nápisem vidíme 22 cm vysoký reliéf sv. Zikmunda, u kraje pak medailon s poprsím Kristovým.

(podle knihy RNDr. Aleše Střechy - Města a obce středních Čech)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 3. 2016):

So
17:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

www.jirny.farnost.cz

Adresa kostela: Brandýská

GPS: 50°6'51.595"N, 14°41'58.241"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra B „Černý Most" nebo od stanice železniční linky S2 „Praha - Horní Počernice“: bus 304, 344 - zastávka Jirny.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Burdychová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Nehvizdy, kostel sv. Václava - 3.7 km
Zápy, kostel sv. Jakuba Staršího, hřbitov - 5.6 km
Čelákovice, modlitebna CB - 7.5 km
Praha 20 - Horní Počernice, modlitebna ECM - 7.6 km
Čelákovice-Hrádek, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Na Hrádku - 7.9 km
Čelákovice, Husův sbor - 7.9 km
Vyšehořovice, kostel sv. Martina - 8.0 km
Tuklaty, kostel Narození sv. Jana Křtitele, hřbitov - 8.0 km
Praha-Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže - 8.5 km
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, kostel sv. Petra - 8.6 km