Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Moravany u Brna, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Příslušníci rodu z Kněžic, Hrutovci, zastávali od konce 12. století úřady v bítovském a znojemském hradském obvodu. Někdy v prvních desetiletích 13. století vytvořili rodovou državu v okolí Kněžic, v nichž také založili malé proboštství premonstrátské kanonie v Želivi. Do jejich rukou se dostaly také Moravany. Nelze ale spolehlivě vyšetřit, kdy a za jakých okolností. Je možné, že se tak stalo prostřednictvím některého úřadu, jejž drželi v rámci brněnské provincie. Skutečností však zůstává, že založili v Moravanech snad ještě pozdně románský či spíše raně gotický kostel. Písemné zdroje začínají teprve s darovací listinou z 11. listopadu 1289. O zřízení kostela se však nezachovaly žádné doklady. Také v dalším období se nedozvídáme nic o stavbě kostela, navzdory různým odkazům na duchovní. Jisté je jen to, že budova kostela existovala ve své původní podobě do roku 1758, tedy více než 500 let.

V roce 1758 začala důkladná přestavba kostela. Iniciativa vzešla od bývalého zdejšího administrátora Karla Rokerta, v této době již modřického faráře a děkana. Kostel byl zcela přebudován s vyjímkou věže a dvou s ní sousedících zdí. Dřevo dodal starobrněnský klášter a obec poskytla tažnou a ruční robotu. Interiér kostela byl vybaven dvěma oltáři – sv. Václava a bočním sv. Anny. Současně byla postavena i kostnice a část zdi kolem hřbitova, která navázala na započatou zeď z roku 1746. Vysoká věž byla vybavena třemi zvony

Více najdete na stránkách farnosti.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28. 1. 2015):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
10:45
, celý rok, každý týden

www.FarnostMoravany.cz

Adresa kostela: Vnitřní 41/13, 664 48 Moravany

GPS: Loc: 49°8'39.581"N, 16°34'40.678"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autem: pojedete po ulici Vídeňská směrem na Vídeň a odbočíte doprava u OC Futurum a dále dle směrovek pojedete do Moravan. V Moravanech odbočíte z hlavní silnice na druhé odbočce doleva a pojedete po ulici Slunná až ke kostelu sv.Václava.
 
Autobusem: pojedete linkou č.501 ze zastávky Ústřední hřbitov, vystoupíte v Moravanech na ulici Hlavní, vrátíte se zpět asi 50m a odbočíte doprava na ulici Slunnou, po které přijdete až ke kostelu sv.Václava.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Šimonek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Bohunice, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 2.3 km
Modřice, kostel sv. Gotharda - 4.1 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 4.2 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 4.7 km
Brno, Betlémský kostel - 5.6 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 5.7 km
Brno, kostel sv. Michala - 5.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 5.9 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 6.1 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 6.2 km