Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Moravany u Brna, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:30 Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Moravany
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Moravany »»»
»»» Moje Noc
18:3020:00 ROBINSON CRUSOE - představení divadla Víti Marčíka pro malé i velké
ROBINSON CRUSOE - představení divadla Víti Marčíka pro malé i velké  »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncertní pásmo moravanské schóly
Koncertní pásmo moravanské schóly »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Příběh ze života
Příběh ze života »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Mše svatá
Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 „Noční kostel“
„Noční kostel“ »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Občerstvení
Občerstvení »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka věže kostela
Prohlídka věže kostela »»»

»»» Moje Noc

Soutěž pro děti o ceny
Soutěž pro děti o ceny »»»

Informace o kostele:

Příslušníci rodu z Kněžic, Hrutovci, zastávali od konce 12. století úřady v bítovském a znojemském hradském obvodu. Někdy v prvních desetiletích 13. století vytvořili rodovou državu v okolí Kněžic, v nichž také založili malé proboštství premonstrátské kanonie v Želivi. Do jejich rukou se dostaly také Moravany. Nelze ale spolehlivě vyšetřit, kdy a za jakých okolností. Je možné, že se tak stalo prostřednictvím některého úřadu, jejž drželi v rámci brněnské provincie. Skutečností však zůstává, že založili v Moravanech snad ještě pozdně románský či spíše raně gotický kostel. Písemné zdroje začínají teprve s darovací listinou z 11. listopadu 1289. O zřízení kostela se však nezachovaly žádné doklady. Také v dalším období se nedozvídáme nic o stavbě kostela, navzdory různým odkazům na duchovní. Jisté je jen to, že budova kostela existovala ve své původní podobě do roku 1758, tedy více než 500 let.

V roce 1758 začala důkladná přestavba kostela. Iniciativa vzešla od bývalého zdejšího administrátora Karla Rokerta, v této době již modřického faráře a děkana. Kostel byl zcela přebudován s vyjímkou věže a dvou s ní sousedících zdí. Dřevo dodal starobrněnský klášter a obec poskytla tažnou a ruční robotu. Interiér kostela byl vybaven dvěma oltáři – sv. Václava a bočním sv. Anny. Současně byla postavena i kostnice a část zdi kolem hřbitova, která navázala na započatou zeď z roku 1746. Vysoká věž byla vybavena třemi zvony

Více najdete na stránkách farnosti.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 9. 2017):

St
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.FarnostMoravany.cz

Adresa kostela: Vnitřní 41/13, 664 48 Moravany

GPS: Loc: 49°8'39.581"N, 16°34'40.678"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autem: pojedete po ulici Vídeňská směrem na Vídeň a odbočíte doprava u OC Futurum a dále dle směrovek pojedete do Moravan. V Moravanech odbočíte z hlavní silnice na druhé odbočce doleva a pojedete po ulici Slunná až ke kostelu sv.Václava.
 
Autobusem: pojedete linkou č.501 ze zastávky Ústřední hřbitov, vystoupíte v Moravanech na ulici Hlavní, vrátíte se zpět asi 50m a odbočíte doprava na ulici Slunnou, po které přijdete až ke kostelu sv.Václava.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Šimonek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Bohunice, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 2.3 km
Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.4 km
Modřice, kostel sv. Gotharda - 4.1 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 4.2 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 4.7 km
Brno, Betlémský kostel - 5.6 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 5.7 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 5.7 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 5.9 km
Brno, kostel sv. Michala - 5.9 km