Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Olomouc, kaple Neposkvrněného početí P. Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kaple sester františkánek Neposkvrněného Početí Panny Marie

Kaple je součástí kláštera sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, který se nachází v Hrnčířské ulici v historickém centru města Olomouce. Sestry zakoupily dům na hradbách v roce 2008 a po opravách zde v roce 2010 zřídily klášterní kavárnu ÕDE, která je otevřena veřejnosti stejně jako klášterní kaple.

V odpoledních hodinách je návštěvníkům kaple dán prostor pro osobní modlitbu a kromě toho je možné kapli využívat pro setkávání různých křesťanských modlitebních společenství. Každý den v 18 hodin zde probíhá půlhodinová modlitba adorace za misie, ke které se může kdokoliv připojit.

K nejvýraznějšímu interiérovému vybavení kaple patří františkánský kříž od ikonopisky Sylvy Novotné. Centrální místo na kříži zaujímá postava Ježíše, jehož imponující silueta se lehkým pohybem nadnáší na úrovni hrudi a naklonění hlavy. Ježíš je živý, má otevřené oči a jeho tělo není vůbec zničené utrpením. Z proraženého boku tryská krev. Osoby symetricky rozmístěné pod rameny kříže tvoří charakteristické pozadí harmonizující s centrální postavou Ježíše.

Svatostánek vznikl podle návrhu hlavního architekta Arcibiskupství olomouckého Ing. Josefa Indry a je dílem pasíře Jiřího Mináře.

Ikony po stranách svatostánku znázorňují archanděly sv. Michaela a Gabriela, autorkou obou ikon je Dagmar Havlíčková.

Z kaple je možné vyjít na jednu z teras kláštera, odkud je nádherný výhled do Bezručových sadů a na věže kostelů sv. Michala, Panny Marie Sněžné a Dómu.

 

Více na: http://cafeode.webnode.cz/uvod/

www.sestry-nppm.cz

Adresa kostela: Hrnčířská 12

GPS: 49°35'31.654"N, 17°15'18.442"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: sr. Hyacinta Jedličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc, kostel Zvěstování Páně-kapucínský - 0.1 km
Olomouc, modlitebna Bratrské Jednoty baptistů - 0.1 km
Olomouc, kostel sv. Michala - 0.2 km
Olomouc, kostel sv. Kateřiny - 0.2 km
Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra - 0.3 km
Olomouc, kaple Božího Těla - 0.3 km
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné - 0.4 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 0.4 km
Olomouc, kaple Božího milosrdenství - ACHO - 0.5 km
Olomouc, kostel sv. Mořice - 0.5 km