Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla - Husův sbor CČSH

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0022:00 Historie kostela apoštola Pavla
CČSH/ČCE Komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii objektu »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel apoštola Pavla spoluvlastní a spravují v současné době dvě církve společně. Jsou to Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská.

 

Původně kostel německé evangelické církve postavený  v Ústí nad Labem. Generální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu Max Schaffner daroval pozemek a financemi ke stavbě evangelického kostela přispěli především pánové Carl Ludwig a Otto Wolfrum, Paul Siegfried a Friedrich Wilhelm Bornemann. Stavbu kostela podpořil také Spolek Gustava Adolfa a v září 1902 se vypsala soutěž pro architekty. Zvítězil lipský architekt Julius Zeissig a stavěl stavitel Alwin Köhler.

Základní kámen byl položen 28. září roku 1904 a stavba byla dokončena roku 1906. Náklady stavby: 150.000,- tehdejších korun.

Chrám apoštola pavla je jednoduchou románskou stavbou s polokruhovou apsidou v závěru a 40 metrovou věží. Fasáda je z režného cihlového zdiva a okna jsou půlkruhově zaklenutá.

Nad portálem se nachází trojúhelný fronton s obloučkovým vlysem a latinským křížkem a nad ním ztrojené novorománské okno.

Klenba lodi byly zhotovena z betonových prefabrikátů. Nad vchodem a bocích stěn je umístěna kruchta ze dřeva.

Původně na ní byly citáty z bible, které žel byly po 2. sv. válce nahrazeny zlacenými kříži.

Na kruchtě se nachází varhany z dálny budyšínské firmy Herrmanna Euleho. Jde o pneumatický kuželový nástroj o dvou manuálech.

Oltář, který byl  krásně zdobený, doznal také velké změny. Původně zůstal jednoduchý oltář posunutý tak, aby se sloužilo k lidem čelem, zůstala soch Krista v nadživotní velikosti. Materiál je bílý mramor u oltáře a u sochy žehnajícího Krista je to kararský mramor.

Kostel díky výbuchu bomby 17. dubna roku 1945 přišel i o veškerá původní okna. Okna bvyla původně zdobena výjevy ze života Krista. Také v apsidě se nacházela tři okna a dvě krajní znázorňovala apoštoly Petra a Pavla. Prostřední zdobily ornamenty.  Dnes je prostor oken zazděn.

Kostel byl plně elektrifikován a topilo se parním topením.

Poválečné poměry na základě rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze rozhodly o tom, že kostel má být převzat církvemi, které jsou so po konfesní stránce nejbližší.

Dohodu o spoluvlastnictví spolu uzavřeli Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická.

Tento stav trvá do dnes.

Současné farářky: za CČSH Mgr. Michaela Kajlíková a za CČE Mgr. Marie Molnár.

BOHOSLUŽBY CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHRÁMU APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 10:300 hodin v letních měsících; v zimním období se bohoslužby přesouvají do farního domu do kaple také každou neděli od 10:30 hodin.

BOHOSLUŽBY CÍRKVE ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ V CHRÁMU APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 9:00 hodin v letních měsících; v zimních měsících se přesouvají bohoslužby do modlitebny farního úřadu, do Dvořákovy ulice č.p. 6.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2016):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, CČE: v zimních měsících jsou bohoslužby přesunuty do modlitebny na farním úřadě v ulici Dvořákova 6.
10:30
, celý rok, každý týden, CČSH: V zimních měsících jsou přesunuty do kaple farního úřadu hned vedle kostela ap. Pavla v Horově ulici 12. V zimních měsících začínají bohoslužby také od 10:30 hodin.

www.ccsh-usti.cz

Adresa kostela: Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem

GPS: 50°39'44.852"N, 14°2'11.356"E

Návaznost na dopravu:

Kostel leží v centru města v Horově ulici 12, od Hlavního nádraží se dá během 5ti minut dojít přes Mírové náměstí pěšky.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Michaela R. Kajlíková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.6 km
Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km
Ústí nad Labem - Klíše, sborový dům CB - 2.3 km
Ústí nad Labem - Střekov, kostel Nejsvětější Trojice - 2.5 km
Velké Březno - Valtířov, kostel sv. Václava - 9.1 km
Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše - 9.8 km
Libochovany, kostel Narození Panny Marie - 10.1 km
Libouchec, kostel sv. Tří králů - 10.3 km
Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 10.7 km
Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa - 12.6 km