Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Zahájení Noci kostelů, zvon »»»»»» Moje Noc
18:1018:30 Nešpory
večerní liturgická modlitba »»»
»»» Moje Noc
18:3021:00 Možnost ztišení a prohlídky kostela »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Koncert křesťanské skupiny DoHlubin
Zazní písně chval a další křesťanské rytmické písně s kytarovým doprovodem »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Možnost ztišení a prohlídky kostela »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 Modlitba chval a díků, modlitba za město »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc


Během celého večera je pro děti připravena malá poznávací hra. Taktéž je možné napsat své poděkování či prosby, které budou zahrnuty do závěrečné modlitby. »»»

»»» Moje Noc


K dispozici je WC a pitná voda »»»

Informace o kostele:

   
                
 

Kaple byla zbudovaná na náklady Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pražským stavitelem Petrem Holečkem jako součást sirotčince. Byla posvěcena 4. listopadu 1866 kardinálem arcibiskupem Schwarzenbergerem. Je výrazným dokladem pseudorománské architektury Prahy.

 

                           
 

Na  hlavním  oltáři  v neogotickém stylu je  na  plátně  malovaný obraz  z roku  1866  od  malíře  Josefa Kesslera z Umělecké školy ve Vídni. Zobrazuje sv. Karla Boromejského, který koná kající průvod při moru v Miláně. Na pravé straně lodi je obraz Panny Marie Neposkvrněné, který maloval řeholní bratr benediktin Krepp z kláštera sv. Lamberta v Lambachu. Je také autorem vyobrazení čtyř evangelistů na gotické kazatelně.

V roce 1991 byla kaple prohlášena za kulturní památku.

Při rozsáhlých povodních v roce 2002 byla kaple značně poškozena a postupně proběhly restaurátorské práce, které zatím nejsou plně dokončeny.

V současnosti je kaple sv. Karla Boromejského součástí budovy Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sester salesiánek).

 

                    

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 3. 2017):

Út
18:30
, ve školním roce, každý týden

Adresa kostela: Vítkova 15/12

GPS: 50°5'26.535"N, 14°26'44.808"E

Návaznost na dopravu:

metro B, C - stanice Florenc (dál cca 10 min. pěšky)

tram 3, 8, 24 - zastávka Karlínské nám (dál cca 5 min pěšky)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeňka Kůsová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 0.3 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Prokopa - 0.8 km
Praha 3 - Žižkov, Betlémská kaple - 1.0 km
Praha 3 - Žižkov, sbor CB - 1.1 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Petra Na Poříčí - 1.2 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 1.4 km
Praha 7 - Holešovice, Husův sbor - 1.4 km
Praha 3 - Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.4 km
Praha 3 - Vinohrady, modlitebna BJB - 1.5 km
Praha 2 - Vinohrady, kostel ČCE - 1.6 km