Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava, Vršovice

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Co je kostel a k čemu slouží?
Komentovaná prohlídka zaměřená nejen na architekturu, ale na smysl kostela a jeho vybavení. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:15 Vystoupení farní scholy
Nedávno úspěšně obrozená vršovická schola, pod vedením Ondřeje Škocha, se představí mladá, krásná, plná sil! »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Vystoupení Smíšeného sboru při kůru kostela sv. Václava »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Modlitba za návštěvníky Noci kostelů
za přítomnosti kněze spálíme Lístečky s nářky a radostmi z minulého ročníku Noci kostelů  »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Závěrečné ztišení
Duchovní hudba a společná modlitba na závěr programu.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zeď nářků a Zeď radostí
Prostor pro vyjádření vašich proseb a díků. »»»

Informace o kostele:

Kostel byl postaven v letech 1929-30 v konstruktivistickém stylu podle projektu architekta Josefa Gočára. Na výzdobě pracovali přední umělci, které Gočár přizval. Např. Josef Kaplický je autorem vitráže v oknech presbytáře, Alois Wachsmann navrhnul dnes již zaniklou barevnost interiéru, Bedřich Stefan vytesal čtrnáct reliéfů křížové cesty. Na Gočárův podnět byl na sklonku roku 1938 na průčelí osazen nápis "Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím." Dle Stefanova dobového návrhu vytvořil v r. 2010 Jan Roith sochu sv. Václava, která se nachází u paty věže. Přesto není kostel dodnes dokončen - v portiku schází reliéf světcova života. Vnitřní dispozice umožnila centrální uspořádání prostoru po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Autorem pokoncilního mobiliáře je Vítězslav Mrkva. Vzhledem k roku zahájení stavby bývá kostel označován jako "jubilejní svatováclavský".

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 11. 2016):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden
Ne
8:30
, ve školním roce, každý týden
9:30
, od července do srpna, každý týden
10:30
, ve školním roce, každý týden

www.farnostvrsovice.cz

Adresa kostela: nám. Svatopluka Čecha

GPS: 50°4'8.990"N, 14°27'33.492"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

bus 124, 139 - zastávka Čechovo náměstí

tram 4, 22 - zastávka Čechovo náměstí

 

Kostel se nachází na náměstí Svatopluka Čecha. Dostupnost MHD: tram 22 (stanice Čechovo náměstí směrem z centra a Koh-i-noor nebo Vršovické náměstí směrem do centra), tram 4 (stanice Čechovo náměstí je konečnou této linky), bus 106, 124, 139 (stanice Čechovo náměstí a Koh-i-noor). Noční linky: tram 59 a 57 (stanice Čechovo náměstí směrem z centra a Koh-i-noor nebo Vršovické náměstí směrem do centra) a 55 (stanice Koh-i-noor).

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Peroutka

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Vršovice, Husův sbor - 0.6 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Mikuláše - 0.8 km
Praha 3 - Vinohrady, modlitebna BJB - 1.2 km
Praha 10 - Vinohrady, Husův sbor - 1.2 km
Praha 3 - Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.3 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 1.4 km
Praha 2 - Vinohrady, kostel ČCE - 1.5 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 1.7 km
Praha 4 - Michle, Sbor Alberta Schweitzera - 1.7 km
Praha 3 - Žižkov, Betlémská kaple - 1.8 km