Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:3018:30 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 1. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Začátek prohlídky je vždy před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:4519:00 Chorály a fanfáry žesťových nástrojů
trubka, trombón - fanfáry a chorály »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncert duchovní hudby (Trio d archi di Praga) »»»»»» Moje Noc
19:3019:40 Historie kostela »»»»»» Moje Noc
19:4020:10 2. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Úvodní slovo bude v kostele, začátek prohlídky je pak před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Hodinka k meditaci - duchovní hudba a Slovo Boží
Pod záštitou sboru vedeným panem Oldřichem Smolou »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí z roku 1837.  Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž  horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá  osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit. řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

St
17:30
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
Ne
11:00
, celý rok, každý týden

http://www.kosirska.farnost.cz/

Adresa kostela: U Trojice

GPS: 50°4'19.603"N, 14°23'37.550"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 - zastávka Bertramka

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Dráb

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Gabriela - 0.4 km
Praha 5 - Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských - 0.8 km
Praha 5 - Smíchov, kostel ČCE - 0.9 km
Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince - 1.2 km
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Václava - 1.2 km
Praha 5 - Smíchov, modlitebna CASD - 1.5 km
Praha 5 - Smíchov, sbor a komunitní centrum Armády spásy - 1.5 km
Praha 5 - Košíře, kaple Nanebevzetí Panny Marie, Klamovka - 1.5 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 1.6 km
Praha 1 - Malá Strana, Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) - 1.8 km