Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:3018:30 Mše sv. s májovou pobožností »»»»»» Moje Noc
18:3020:30 Individuální prohlídka Malostranského hřbitova
Hřbitov bude otevřen do 20h »»»
»»» Moje Noc
18:4519:00 Chorály a fanfáry žesťových nástrojů
trubka, trombón - fanfáry a chorály »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncert duchovní hudby (Trio d archi di Praga) »»»»»» Moje Noc
19:4520:00 Historie kostela »»»»»» Moje Noc
20:3021:30 Hodinka k meditaci - duchovní hudba a Slovo Boží
Pod záštitou sboru vedeným panem Ondřejem Smolou »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí z roku 1837.  Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž  horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá  osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit. řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

St
17:30
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
Ne
11:00
, celý rok, každý týden

http://www.kosirska.farnost.cz/

Adresa kostela: U Trojice

GPS: 50°4'19.603"N, 14°23'37.550"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 - zastávka Bertramka

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Dráb

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Gabriela - 0.4 km
Praha 5 - Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských - 0.8 km
Praha 5 - Smíchov, kostel ČCE - 0.9 km
Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince - 1.2 km
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Václava - 1.2 km
Praha 5 - Smíchov, modlitebna CASD - 1.5 km
Praha 5 - Smíchov, sbor a komunitní centrum Armády spásy - 1.5 km
Praha 5 - Košíře, kaple Nanebevzetí Panny Marie, Klamovka - 1.5 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 1.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského - 1.8 km