Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Buďte vítáni
zvonění zvonů na přivítání návštěvníků »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Pozvání k bohoslužbě »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Představení aktivit farnosti
Po celou dobu bude v kostele prostor k setkání a seznámení se s farností a jejími aktivitami (Junák, Orel, Klub maminek, Klub aktivních seniorek, Živý Lískovec, společenství studentů). »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Koncert Rodinného sboru
V. A. Říhovský: Křížová cesta pro sólo a sbor »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 Čajovna a herna na faře
tvoření pro děti »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 Kavárna ve věži »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Ministranti nejen u oltáře
výstava tvorby s farní tématikou ze stavebnice LEGO (zpovědní místnost) »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 Pohled do zákulisí
možnost prohlídky věže a kůru kostela (kůr pouze mimo koncerty) »»»
»»» Moje Noc
20:0020:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
20:1521:30 Večer chval s Yandabanda a chrámovým sborem »»»»»» Moje Noc
21:3022:15 Komorní pěvecký koncert »»»»»» Moje Noc
22:1522:30 Prezentace farnosti »»»»»» Moje Noc
22:3022:50 Ztišením se sluší Tebe chválit
společenství studentů »»»
»»» Moje Noc
22:5023:00 Pozvání k závěrečné modlitbě »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Farnost Starý Lískovec leží na jihozápadním okraji Brna. Patří do ní dvě městské části: Starý Lískovec a Bohunice.

Na podzim roku 1924 se usnesla kapitula augustiniánského kláštera vystavět za pomocí farníků nový kostel na pozemcích zakoupených již před válkou. Důvodem byly jednak značná vzdálenost od dosavadního farního kostela, stále se vzmáhající
stavební ruch a rostoucí počet farníků v těchto obcích.

První církevní slavnost v novém chrámu se konala 16. května 1926 ve svátek sv. Jana Nepomuckého. Toho dne byly posvěceny 4 nové zvony.

Dne 3. října 1926 brněnský biskup ThDr. Josef Kupka slavnostně posvětil nový chrám Páně. Do 1. ledna 1930 byly oddavky, narození a úmrtí zapisovány do matrik farního úřadu na Starém Brně. Dekretem biskupským ze dne 28. prosince 1929 byla zřízena samostatná farní obec a administrátorem fary byl jmenován P. Benedikt Švanda.

Od této doby se ve farnosti vystřídalo mnoho farářů a bylo provedeno mnoho oprav a úprav interiéru kostela i fary a byly přistaveny učebny a garáž s podkrovním klubem. Ve všech těchto prostorách se scházejí (nejen) farníci, aby společeně oslavovali Boha, a to mnoha různými způsoby. Zveme vás k návštěvě naší farnosti, abyste se o našem živém společenství a našich aktivitách dozvěděli více.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 4. 2015):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
19:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro studenty VŠ - pouze v době probíhající výuky v semestru
St
18:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden

www.farnostliskovec.cz

Adresa kostela: Elišky Přemyslovny 27

GPS: Loc: 49°9'56.759"N, 16°34'4.709"E

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dobře dostupný MHD. Z Hlavního nádraží se k nám dostanete tramvají č. 8, ze zastávky Česká tramvají č. 6 a vystoupíte na Osové. Odtud můžete jít pěšky (podle mapy) nebo se svézt pár zastávek autobusy č. 403404 (zastávka přímo u výstupu z tramvaje) nebo č. 69 (zastávka na mostě) a vystoupit na zastávce Svah (na znamení). Noční linky jsou pak č. 91 (výstup na zastávce Kosmonautů nad kostelem) a č. 96 (výstup na zastávce Svah).

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Pavel Opatřil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Bohunice, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 1.0 km
Moravany u Brna, kostel sv. Václava - 2.4 km
Brno, kostel sv. Augustina - 4.0 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 4.3 km
Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny - 4.5 km
Brno, Betlémský kostel - 4.6 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 4.7 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 4.9 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 4.9 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 5.0 km