Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

České Budějovice, evangelický kostel

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:30 Dětský pěvecký sbor Canzonetta, vede Petra Nová »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Od srdce - spirituálový večer Waltera Matláška »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Chrámový pěvecký sbor, vede Rut Budínová »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Pozounový sbor Consonare »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Improvizace na Lutherovy texty, slovo a hudba - David Nečil a Jan Meisl »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Dílna pro děti »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Lutherovy dveře »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Prohlídka kostela - vždy v půl »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Škola zvoníků (do 22.00 hodin) »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Teepee na zahradě - místo ke ztišení »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Téma: Martin Luther »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

evangelický kostelEvangelický kostel vystavěný na přelomu století si postavili v Českých Budějovicích němečtí luteráni. Až do roku 1934 sloužil společně pro německý evangelický sbor i pro sbor Českobratrské církve evangelické. Po válce pak kostel připadl sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích, který v něm sídlí dodnes.
Evangelický sbor v Českých Budějovicích je poměrně velkým společenstvím věřících lidí, kteří cítí, že víra není jenom záležitostí jednotlivce, ale že přirozeně vede do společenství. Sbor je místo, kde můžeme svou víru společně prožívat, společně naslouchat Božímu slovu a setkávat se u svátostí, navzájem se podporovat a podpírat ve svých starostech, vychovávat své děti, společně se radovat a sloužit svému okolí.
Všichni členové sboru se schází každou neděli při  pravidelných bohoslužbách, zhruba jednou za měsíc je Večeře Páně, eucharistie. Během bohoslužeb bývá většina dětí v Nedělní škole, kde jim učitelé vykládají biblické příběhy přiměřeně jejich věku. Kromě toho přicházejí děti na své "nábožko", které se koná na faře. Ti nejmenší si hrají s klubíčky - což je výtvarný kroužek pro předškoláky. Se základy víry se seznamují konfirmandi, kteří se připravují ke křtu nebo k přijetí jeho závazku na konfirmační přípravě. Schází se i mládež, která si sama stanovuje témata svých setkání. Pro dospělé je určena biblická hodina nebo třeba pěvecký sbor. Pokud se chcete naučit na pozoun či trumpetu, můžete navštívit výuku hry na žestě ve sdružení Consonare. Jednou za měsíc bývají Stříbrné lišky, kde se schází senioři.

Sbor také poskytuje zázemí skupině Anonymních alkoholiků, kteří se schází každé pondělí.
Kromě těchto pravidelných akcí pořádáme výlety, koncerty, tábory pro děti, přednášky, sbor udržuje živé kontakty s evangelickými církvemi v Pasově a Linci. O všech těchto aktivitách a akcích se můžete dozvědět na našich webových stránkách.
bohoslužby

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2014):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, ve stejnou dobu se konají bohoslužby i v kazatelské stanici v Kaplici

ceske-budejovice.evangnet.cz

Adresa kostela: tř. 28. října 28

GPS: 48°58'53.836"N, 14°28'29.26"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Nejlépe se k nám dostanet městskou hromadnou dopravou a to buď na zastávku Mariánské náměstí - jedete-li od nádraží nebo Na sadech (Poliklinika Sever) jedete-li od sídlišť Vltava či Máj. Z těchto zastávek je to ke kostelu 3-5 minut chůze do ulice 28. října. Kostel stojí v řadě ostatních domů, ale snadno ho poznáte podle věže, žluté fasády a vysokých oken.

Jedete-li autem, pak je nejvýraznějším orientačním bodem vysoká budova hotelu Clarion (bývalý Gomel) na Pražské třídě. Naše ulice 28. října je druhá rovnoběžná s Pražskou. Můžete se také ptát na Mariánské náměstí nebo obchodní centrum IGY - vše je poblíž.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Nečil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
České Budějovice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne - 0.4 km
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - 0.7 km
České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie - 0.7 km
České Budějovice, kaple Smrtelných úzkostí Páně - 0.7 km
České Budějovice, kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 0.8 km
České Budějovice, kostel sv. Rodiny - 0.9 km
České Budějovice, modlitebna Církve bratrské - 0.9 km
České Budějovice, kostel P. Marie Růžencové - 1.1 km
České Budějovice, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.0 km
České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha, Čtyři Dvory - 2.3 km