Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Chotěšov, klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0021:00 Povídání o klášterním kostele
Během celého večera bude volné povídání o klášterním kostele proložené pouštěním loňského videomapingu na TV obrazovce nebo projektorem na plátno. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Volný program
Volně otevřený klášterní kostel. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Na rozvoj Chotěšova mělo vliv především založení kláštera premonstrátek blahoslaveným Hroznatou kolem roku 1200. Největšího rozmachu dosáhl klášter na sklonku 14. století, kdy mu patřilo přes 50 obcí v okolí a města Stod, Staňkov a Dobřany.
V době husitské a za třicetileté války byl klášter několikrát dobyt a vypleněn. Klášter dobyl a vydrancoval roku 1278 Ota Braniborský, 1421 Jan Žižka, 1618 Mansfeld, 1620 polská vojska, 1639, 1645 a 1647 Švédové, vždy byl ale znovu obnoven.
Do dnešní podoby byl přestavěn v 18. století podle plánů Jakuba Augustona.
Fresky vytvořil František Julius Lux z Plzně v letech 1754 – 1756.
Klášter byl zrušen roku 1782 Josefem II. V roce 1822 prodán rodu Thurn-Taxisů z Regensburgu. V roce 1877 byl konvent kláštera pronajat sestrám Navštívení Panny Marie z řádu Selesiánek. Ty zde zřídily dívčí penzionát a soukromou církevní školu. Penzionát byl zrušen v roce 1938. Za II. světové války sloužil klášter i jako ubytovna pro totálně nasazené ženy. Současně zde byl starobinec, který byl zrušen roku 1950. 31 řádových sester a 80 pacientů bylo vystěhováno do Litoměřic. V tomto roce převzala klášter do své správy Československá armáda, která jej užívala jako kasárna do roku 1973.
K 1. 8. 1991 je navrácena část areálu řádu Navštívení Panny Marie. K 4. 9. 2002 převedl Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie obci objekt konventu.
V obci se nachází kostel Narození P. Marie, který byl postavený na gotických základech v letech 1745 – 1747. Mezi historické zajímavosti obce patří dvě sochy sv. Jana Nepomuckého a mariánský sloup z konce 17. století. K obci i klášteru se váže bývalé poutní místo Křížový vrch.
Přeměnu zemědělského rázu obce i okolí v průmyslový významně ovlivnil nález ložisek kamenného uhlí v nedaleké obci Mantov.
Ve všech uváděných variantách názvu obce znamená místní jméno Chotěšov původně dvůr jakéhosi Chotěše. Jedná se tedy o odvození od jména majitele (zakladatele) a Chotěšov znamená Chotěšův dvůr.
Paroží ve znaku – přebráno z rodového znaku rodu HROZNATOVCŮ, modrá barva – řeka Radbuza, žlutá barva - zlatý štít a osmihrotá hvězda – symbol narození PANNY MARIE.

www.klasterchotesov.eu

Adresa kostela: klášter Chotěšov, budova konventu

GPS: 49°39'11.990"N, 13°11'53.056"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Jánská

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Stod, kostel sv. Maří Magdalény - 3.8 km
Nýřany-Úherce, kostel sv. Josefa - 5.3 km
Merklín, Husova kaple - 9.3 km
Dobřany, kostel sv. Víta - 9.9 km
Dobřany, kostel sv. Mikuláše - 10.0 km
Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha - 11.9 km
Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla - 12.6 km
Město Touškov, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 13.9 km
Plzeň-Křimice, kaple Povýšení sv. Kříže - 16.2 km
Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla - 17.4 km