Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:05 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0518:30 Uvítání, vystoupení souboru Ratolesti  »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Komentované prohlídky kostela
Komentované prohlídky kostela s důrazem na románské malby s nejstarším mariánským nástěnným cyklem v Čechách. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Varhanní skladby českého a německého baroka a romantismu »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Modlitebně-meditativní ztišení se zpěvy z Taizé »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Bílenecké nám., Praha-Dolní Chabry

 

Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze - Dolních Chabrech byl postaven kolem r. 1180. Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že na jeho místě stály tři starší sakrální stavby - nejstarší dřevěná stavba snad z počátku 11. století, v průběhu 11. století klasovou technikou stavěný malý kostelík podélného půdorysu a nakonec na přelomu 11. a 12. století rozsáhlá rotunda. Se svým průměrem cca 12,5 m byla chaberská rotunda po svatovítské kapli na Pražském hradě ve své době druhou největší rotundou u nás.

 

Poslední dosud stojící kostel z 80. let 12. století má podobu jednoduché obdélníkové stavby s půlkruhovou apsidou na východě. V apsidě jsou dochovány vzácné románské malby, které podle posledních výzkumů představují nejstarší nástěnné ztvárnění mariánského cyklu v Čechách.
 
 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 4. 2016):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Bílenecké nám., Praha 8 - Dolní Chabry

GPS: 50°8'57.264"N, 14°26'32.116"E

Návaznost na dopravu:

bus 162 - zastávka Bílenecké náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Mrňavá

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice - 2.4 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - 2.9 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla - 3.2 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 3.4 km
Praha-Troja, kaple sv. Kláry - 4.5 km
Klecany, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.5 km
Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice - 4.6 km
Praha-Ďáblice, sbor CČSH - 4.7 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha a sv. Anežky - 5.2 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 5.3 km