Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Nová Paka, Husův sbor Církve čs. husitské

Program Noci kostelů 10. června 2016

16:0023:00 Foto prezentace sborového života »»»»»» Moje Noc
16:0023:00 Nabídka křesťanské literatury »»»»»» Moje Noc
16:0023:30 Prohlídka prostor kulturní památky s výkladem
Na přání je možné poskytnout výklad o historii sboru, vzniku náboženské obce a Církvi čs. husitské, která je vlastníkem této kulturní památky »»»
»»» Moje Noc
16:0023:00 Výstava obrazů - Panáčkové
Srdečně zveme na výstavu obrazů Mgr. Hany Voříškové »»»
»»» Moje Noc
16:0021:00 Výtvarná dílna nejen pro děti
Výroba lampiónů z papíru »»»
»»» Moje Noc
17:0017:30 Divadelní loutkové představení - Zlatovláska
Loutkové ztvárnění klasické české pohádky »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Husův sbor Církve československé husitské v Nové Pace se nalézá při Kumburské ulici. Stavba od architekta Josefa Kavana z Nové Paky pochází z roku 1937. Zděná trojlodní stavba na podélném půdorysu má před vstupními dveřmi přes celou šířku hlavního průčelí velkou otevřenou terasu podepřenou sloupy, na kterou se vystupuje po širokém přímém přístupovém schodišti. Na východní straně budovy s modlitebnou je mohutná hranolová věž završená papežským křížem, na západní straně je správní budova s bytem faráře. Střecha budovy je valbová, věž má střechu rovnou, okna modlitebny a věže jsou složena z tabulí ve tvaru ležatého obdélníku. Celou stavbu po obvodu rámuje sokl o výšce 1, 5 - 1, 8 m. Dvěma vstupními dvoukřídlými prosklenými dveřmi se vstupuje do zádveří, odkud je přístup na schodiště, které umožňuje přístup na kruchtu a na věž, a vstup do modlitebny. V modlitebně (o rozměrech cca 13, 5 x 15 m) jsou lodě oddělené vždy dvojicí kulatých sloupů, stropy rovné, některá okna mají výplně s figurálními motivy od Josefa Plachoty z roku 1938. Kruchta je vynesena nad prostorem zádveří a částečně vystupuje do prostoru modlitebny. Dlažby jsou provedeny z teraca. Ohradní zeď objektu Husova sboru je vystavěná na severovýchodní straně stupňovitě z betonových podezdívkových kvádrů s pletivem v kovových rámech. Délka ohradní zdi je zde cca 17 m.

Prostor ke sboru přilehlého hřbitova je vymezen kamennou podezdívkou vysokou 1 m s drátěným pletivem, v délce cca 35 m.

Ve věži kostela jsou umístěny tři zvony, které sem byly přeneseny ze zrušeného kostela v Rudníku. Velký zvon zavěšený uprostřed má výšku 93 cm, průměr 105 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení 1868. Střední zvon má výšku 75 cm, průměr 73 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení 1868. Třetí nižší zvon má výšku 65 cm, průměr 73, 5 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení opět 1868. Jedná se o klasicistní zvonařskou práci německé provenience. (Původní zvony byly rekvírovány v průběhu 2. světové války.)

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že soubor věcí souvisejících s objektem Husova sboru v Nové Pace (sestávající z objektu Husova sboru, přístupového schodiště, ohradní zdi, oplocení a tří zvonů) s pozemky, je významným dokladem funkcionalistické sakrální stavby s kvalitně upraveným okolím. Dokládá schopnost funkcionalistického architektonického stylu vyřešit i úlohy vzdálené pouhé užitkovosti. Představuje stavebně dochovanou ukázku meziválečné moderní architektury, která se poměrně vzácně prezentuje právě prostřednictvím církevních staveb. Nedílnou součástí objektu jsou i urbanisticky vyřešené okolní pozemky s oplocením. V objektu jsou druhotně užity klasicistní zvony ze zrušeného kostela. Husův sbor byl v roce 2004 prohlášen za kulturní památku.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 5. 2013):

Ne
8:30
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Kumburská 316

GPS: 50°29'41.901"N, 15°30'39.122"E

Návaznost na dopravu:

aneb kde nás najdete:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Tomčík

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Nová Paka, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.6 km
Nová Paka, sborový dům Jednoty bratrské - 1.1 km
Úbislavice-Stav, kostel sv. Petra a Pavla - 5.2 km
Studenec u Horek, kostel sv. Jana Křtitele - 7.4 km
Svatojanský Újezd, kostel sv. Jana Křtitele - 7.7 km
Pecka, kostel sv. Bartoloměje - 10.5 km
Borovnice, sv. Víta, Borovnice - 11.0 km