Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Dvůr Králové nad Labem, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2016

19:0022:00 Kostel otevřený k prohlídce »»»»»» Moje Noc
19:0519:10 Úvodní slovo na téma letošního motta
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude. (Zj 21,25) »»»
»»» Moje Noc
19:1520:00 Koncert – varhany a dechové nástroje
Mládež z evangelického sboru: Jan Mostecký – varhany, Vojtěch Hojný – soprán saxofon, Daniel Hojný – klarinet, Filip Mostecký – trubka, varhany »»»
»»» Moje Noc
20:1520:35 Duo akordeonů, flétna a kytara
Učitelé a žákyně ZUŠ R.A.Dvorského: Markéta Mikulková – akordeon, Jan Prouza – akordeon, kytara, Adéla Štěpánková – flétna »»»
»»» Moje Noc
21:1521:35 Světlo a tma, den a noc v Bibli
Četba Písma s obrazovým doprovodem k rozjímání a přemýšlení. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Fairtradový obchůdek
Možnost zakoupení potravin ze sítě obchodů Fairtrade »»»

»»» Moje Noc

Prezentace střediska Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem
Materiály o činnosti střediska Diakonie ČCE v našem městě a o poskytovaných službách, výrobky obyvatel a dalších uživatelů služeb. Promítání fotografií »»»

Informace o kostele:

Kostel Českobratrské církve evangelické (Sbor českobratrský) ve Dvoře Králové nad Labem byl postaven v létě roku 1923 za necelé tři měsíce. Staršovstvo sboru rozhodlo o stavbě 30. června a kostel byl slavnostně otevřen 23. září 1923.

 

Budova kostela se nachází na pozemku v centru města vedle gymnázia na náměstí Odboje. Z náměstí samotného však není vidět, neboť je postavena poměrně vzadu v zahradě. Po vzoru tolerančních modliteben nemá věž ani zvony. Vnitřní uspořádání je prosté, v centru čelní stěny proti vchodu je umístěna kazatelna a před ní stůl Páně. Poslední úprava interiéru proběhla na konci osmdesátých let 20. století. Na kruchtě kostela jsou umístěny dvoumanuálové varhany postavené firmou F. Medřický z Kutné Hory.

Vnější fasáda je ozdobena dvěma citáty, jeden biblický z Lukášova evangelia ve znění překladu Bible kralické, druhý z díla Mistra Jana Husa.

Ještě před kostelem po pravé straně je v těsném sousedství gymnázia budova evangelické fary z první poloviny 60. let 20. století. Přízemí fary slouží jako zázemí různým církevním i necírkevním aktivitám, setkáním a akcím.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30. 7. 2015):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

http://dvur-kralove.evangnet.cz/

Adresa kostela: náměstí Odboje 1128

GPS: 50°25'47.38"N, 15°48'42"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Mostecký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Dvůr Králové nad Labem, kostel sv. Jana Křtitele - 0.5 km
Dvůr Králové nad Labem, Husův sbor CČSH - 0.6 km
Dvůr Králové nad Labem - Žireč, kostel sv. Anny - 4.8 km
Vilantice-Chotěborky, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.6 km
Kohoutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.8 km
Jaroměř-Semonice, kostel Českobratrské církve evangelické - 12.5 km
Jaroměř, kostel sv. Mikuláše - 14.0 km
Hostinné, kostel Nejsvětější Trojice - 15.1 km
Jaroměř-Josefov, kostel Nanebevstoupení Páně - 15.8 km