Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4519:45 Vystoupení hudební skupiny God's Revolution »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Možnost osobního zastavení a zamyšlení
Bude možnost si zapálit svíci a případně napsat osobní prosby, za které se bude od 22:30 společně modlit »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Svatí našeho kostela
Sochy svatých a obrazy svatých na oltářích našeho kostela. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Vystoupení žáků základní školy T.G.M. Fulnek  »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

 

• je nejkrásnějším barokním kostelem severovýchodní Moravy
• je známý unikátní freskovou výzdobou Ignáce Sadlera
• součástí freskové výzdoby je tzv. Biblia pauperum – obrazová bible chudých
• nad svatostánkem je umístěn milostný obraz Panny Marie Pomocné
• součástí kostela je nejcennější gotická památka města – křížová chodba
• v kostele je vystaven obraz Božího Milosrdenství a ostatky sv. Faustyny
• kostel je otevřen každý den odpoledne od úterý do soboty

Byl vybudován v letech 1750 - 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů - kanovníků. Byl postaven po zázračných událostech spojených s milostným obrazem Panny Marie Pomocné. Je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Kostel je neorientovaný, jednolodní, je umístěn na protáhlé rampě nad náměstím, s kterým je spojen unikátním barokním schodištěm. Na západní straně kostel přiléhá ke gotickému ambitu (dnes budova fary), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa.

Fresková výzdoba
Chrám je charakteristický freskovou výzdobou, jejímž autorem je malíř Josef Ignác Sadler. Soubor maleb zpodobňujících výjevy z bible je nazýván Biblia pauperum neboli bible chudých - obrázková bible. V době středověku byla určena nevzdělaným a prostým lidem, vypráví dějiny spásy od Stvoření přes vykupitelskou oběť Ježíše Krista až po Seslání Ducha svatého.

Křížová chodba
Křížová chodba bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, vystavěná zřejmě ve 30. letech 15. století, je nejcennější gotickou památkou ve městě. Uvnitř křížové chodby je malý rajský dvůr.

Obraz Božího milosrdenství
Duchovními správci naší farnosti jsou od roku 2005 kněží ze Společnosti katolického apoštolátu (SAC) - pallotini. Ti mezi jiným šíří ve všech zemích svého působení úctu k Božímu milosrdenství. Protože my všichni - farnost, země i celý svět - potřebujeme Boží milosrdenství, dovezli jsme z Krakowa - Lagiewnik do kostela ve Fulneku ostatky sv. sestry Faustyny a nechali namalovat obraz Božího milosrdenství, před kterým se každý den v 15 hodin scházíme ke společné modlitbě.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 5. 2015):

Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.farnostfulnek.cz

GPS: 49°42'42.511"N, 17°54'14.949"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Erteltová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Fulnek, kazatelská stanice Fulnek - 0.2 km
Fulnek-Jerlochovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.3 km
Fulnek-Děrné, kostel sv. Petra a Pavla - 2.8 km
Fulnek-Stachovice, kostel sv. Kateřiny - 3.3 km
Fulnek-Lukavec, kostel svatého Jana Křtitele a svaté Barbory - 4.3 km
Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice - 6.3 km
Hladké Životice, kostel sv. Mikuláše - 6.4 km
Suchdol nad Odrou, Evangelický kostel ČCE - 6.5 km
Kujavy, kostel sv. Michala - 6.5 km
Odry, kostel sv. Bartoloměje - 9.2 km