Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Možnost osobního zastavení a zamyšlení
Bude možnost si zapálit svíci a případně napsat osobní prosby, za které se bude od 21:30 společně modlit »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Canticum Novum, koncert
Vokální komorní sbor CANTICUM NOVUM vznikl v roce 1993 v Ostravě-Petřkovicích. Ve své interpretaci se zaměřuje především na gregoriánský chorál, renesanční polyfonii a na soudobou duchovní hudbu.  »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede fulnecká mládež. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

 

• je nejkrásnějším barokním kostelem severovýchodní Moravy
• je známý unikátní freskovou výzdobou Ignáce Sadlera
• součástí freskové výzdoby je tzv. Biblia pauperum – obrazová bible chudých
• nad svatostánkem je umístěn milostný obraz Panny Marie Pomocné
• součástí kostela je nejcennější gotická památka města – křížová chodba
• v kostele je vystaven obraz Božího Milosrdenství a ostatky sv. Faustyny
• kostel je otevřen každý den odpoledne od úterý do soboty

Byl vybudován v letech 1750 - 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů - kanovníků. Byl postaven po zázračných událostech spojených s milostným obrazem Panny Marie Pomocné. Je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Kostel je neorientovaný, jednolodní, je umístěn na protáhlé rampě nad náměstím, s kterým je spojen unikátním barokním schodištěm. Na západní straně kostel přiléhá ke gotickému ambitu (dnes budova fary), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa.

Fresková výzdoba
Chrám je charakteristický freskovou výzdobou, jejímž autorem je malíř Josef Ignác Sadler. Soubor maleb zpodobňujících výjevy z bible je nazýván Biblia pauperum neboli bible chudých - obrázková bible. V době středověku byla určena nevzdělaným a prostým lidem, vypráví dějiny spásy od Stvoření přes vykupitelskou oběť Ježíše Krista až po Seslání Ducha svatého.

Křížová chodba
Křížová chodba bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, vystavěná zřejmě ve 30. letech 15. století, je nejcennější gotickou památkou ve městě. Uvnitř křížové chodby je malý rajský dvůr.

Obraz Božího milosrdenství
Duchovními správci naší farnosti jsou od roku 2005 kněží ze Společnosti katolického apoštolátu (SAC) - pallotini. Ti mezi jiným šíří ve všech zemích svého působení úctu k Božímu milosrdenství. Protože my všichni - farnost, země i celý svět - potřebujeme Boží milosrdenství, dovezli jsme z Krakowa - Lagiewnik do kostela ve Fulneku ostatky sv. sestry Faustyny a nechali namalovat obraz Božího milosrdenství, před kterým se každý den v 15 hodin scházíme ke společné modlitbě.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 5. 2015):

Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.farnostfulnek.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 49°42'42.511"N, 17°54'14.949"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Erteltová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Fulnek, kaple J. A. Komenského - 0.2 km
Fulnek-Lukavec, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory - 4.3 km
Vrchy, kostel sv. Jiří - 5.1 km
Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice - 6.3 km
Hladké Životice, kostel sv. Mikuláše - 6.4 km
Suchdol nad Odrou, evangelický kostel ČCE - 6.5 km
Kujavy, kostel sv. Michala - 6.5 km
Pustějov, kostel sv. Maří Magdalény - 10.8 km
Skřipov, kostel sv. Jana Křtitele - 10.9 km
Bílovec, kostel sv. Mikuláše - 12.8 km