Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku)

Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenouve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu.
V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice.

 

V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19.století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem.
Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska. 
OltářInteriér kostela s kazatelnouInteriér kostela s varhany

"KOSTEL PRO VŠECHNY"

Kostel je známý tím, že se nachází na poddolovaném území a od počátku 20. stol. se na stavbě projevují důlní vlivy. Poslední generální oprava proběhla v roce 2005. Kostel byl zpevněn novým systémem zajišťující statiku kostela a byla nově provedena fasáda celého kostela. V roce 2013 proběhla kompletní rekonstrukce střechy kostela, včetně věže.

 

Evangelický kostel spravuje Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové. Konají se zde pravidelně bohoslužby a další aktivity.

Další informace o životě farního sboru a kostela se dozvíte zde.

V roce 2017 si připomínáme 500 let reformace. (95 tezí Dr. Martina Luthera) V rámci připravovaného programu se chceme věnovat i tomuto tématu.

 

NOC KOSTELŮ ORLOVÁ NA FACEBOOKU naleznete zde.

Posilové spoje MHD pro letošní Noc kostelů najdete zde.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 3. 2017):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, V druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby v polském jazyce a poslední neděli rovněž v polském jazyce, avšak s českým kázáním. Vyjímku také tvoří slavnostní bohoslužby. Proto doporučujeme se řídit aktuálním programem na www.orlovasceav.cz

www.orlovasceav.cz

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Havířov, kostel sv. Anny - 6.3 km
Bohumín-Nový Bohumín, evangelický kostel a.v. - 10.7 km