Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Orlová-Město, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:5518:00 Hlas zvonů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2016 »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Koncert ZUŠ J.R.Míši
Vystoupení žáků a přátel ZUŠ J.R.Míši v Orlové. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Pěvecký sbor Canticum Orlová
Se svými písněmi se návštěvníkům představí smíšený pěvecký sbor Canticum Orlová při ZUŠ J.R.Míši v Orlové. »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Komentovaná prohlídka kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže a zvonů. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Pěvecký sbor Gymnázia v Orlové
Výborní mladí zpěváci »»»
»»» Moje Noc
21:3023:30 Komentované prohlídky kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže,zvonů a hřbitova. »»»
»»» Moje Noc
23:3024:00 Večerní meditace se zpěvy
Melodie a ztišení před půlnocí »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Čajovna v kostele »»»

»»» Moje Noc

Fotoprezentace »»»

»»» Moje Noc

Nabídka »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení »»»

»»» Moje Noc

Výstava o činnosti spolku Benjamín Orlová
20 let činnosti spolku Benjamín Orlová »»»

Informace o kostele:

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku)

Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenouve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu.
V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice.

 

V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19.století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem.
Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska. 
OltářInteriér kostela s kazatelnouInteriér kostela s varhany

"KOSTEL PRO VŠECHNY"

Evangelický kostel je charakteristický tím, že se nachází na poddolovaném území a od počátku 20.stol. se na stavbě projevují důlní vlivy. Kostel byl několikrát opravován a poslední generální oprava proběhla v roce 2005, kdy kostel byl zpevněn novým systémem zajišťující statiku kostela a také byla nově provedena fasáda celého kostela.

 

Evangelický kostel je majetkem Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Orlové, konají se zde pravidelně bohoslužby a další aktivity. Další informace o životě farního sboru a kostela se dozvíte zde.

Odkaz na stránky NOC KOSTELŮ ORLOVÁ NA FACEBOOKU naleznete zde.

Posilové spoje MHD pro letošní Noc kostelů najdete zde.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 12. 2015):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, V druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby v polském jazyce a poslední neděli rovněž v polském jazyce, avšak s českým kázáním. Vyjímku také tvoří slavnostní bohoslužby. Proto doporučujeme se řídit aktuálním programem na www.orlovasceav.cz

www.orlovasceav.cz

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Orlová, Husův dům, ČCE - 0.6 km
Orlová-město, kostel Narození Panny Marie - 1.1 km
Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény - 5.4 km
Petřvald, kostel sv. Jindřicha - 5.8 km
Rychvald, kostel sv. Anny - 7.0 km
Šenov, evangelický kostel - 9.2 km
Bohumín-Nový Bohumín, kostel Božského Srdce Páně - 10.5 km
Karviná-Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže - 10.6 km
Bohumín-Nový Bohumín, evangelický kostel a.v. - 10.7 km