Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení

Program Noci kostelů 10. června 2016

19:0022:00 Historické podoby starokatolictví
Během večera bude průběžně promítán krátký šot podávající základní informace o české starokatolické církvi a její zlínské farní obci. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Liturgická symbolika a propriety
V průběhu celého večera je možné si prohlédnou liturgické oděvy, bohoslužebné nádoby (kalichy, patény, kadidelnice aj.) a další zařízení kaple. K tomu bude k dispozici vždy výklad objasňující symbolický význam či praktickou funkci daného předmětu. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Prohlídka kaple a krypty
Průběžné prohlídky kaple a krypty. Pro každého příchozího je nachystána brožurka o historii kaple a k tomu výklad a prohlídka liturgického prostoru a krypty. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Noční modlitba s písněmi z Taizé
Krátká večerní bohoslužba sestávající ze zpěvu, recitací žalmů a čtení z Bible. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Meditace
Krátká meditace s adorací ve ztemnělé kapli. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kaple Kristova vzkříšení Zlín-Štípa

Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kristova vzkříšení), resp. kaple sv. Jana Nepomuckého (takto benedikována 26. listopadu 1905) je hřbitovní kaplí a zároveň hrobkou hrabat Seilern-Aspang.

Stavba kaple započala na přelomu 19. a 20. stol. Stavbu zadal hrabě František Josef Seilern. Plány vyhotovil Viktor Siedek z Vídně, napajedelský rodák, stavitel a vrchní stavební rada. Stavba pak trvala od r. 1900 do r. 1905, ve kterém byla kaple posvěcena.

Nově benedikována byla kaple 14. října 2000 biskupem Starokatolické církve v ČR Dušanem Hejbalem jako Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kaple Kristova Vzkříšení), neboť ve starokatolické církvi je zvykem kostel zasvěcovat Kristu. Jelikož se kaple nachází uprostřed hřbitova a v její kryptě jsou uložena těla zesnulých, vyjadřuje nové zasvěcení tohoto místa bohoslužby a odpočinku zemřelých také ducha křesťanské naděje na vzkříšení mrtvých.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16. 2. 2016):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, eucharistická slavnost (mše svatá); před bohoslužbou možnost zpovědi; před i po bohoslužbě možnost rozhovoru s knězem

www.starokatolici.cz/kde-jsme/farnost-zlin/kaple-vzkriseni

Adresa kostela: Lešenská

GPS: 49°15'57.650"N, 17°43'2.718"E

Návaznost na dopravu:

www.dszo.cz - autobusové linky 34, 35, 36, 37 - zastávka Štípa, škola; poté pěšky směrem ZOO Lešná po ul. Lešenská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Pavel B. Stránský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 0.4 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.6 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov - 4.4 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 6.1 km
Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 6.6 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.7 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 6.9 km
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 8.2 km
Rusava, evanglický kostel Svaté Trojice - 8.9 km