Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kaple Kristova vzkříšení Zlín-Štípa

Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kristova vzkříšení), resp. kaple sv. Jana Nepomuckého (takto benedikována 26. listopadu 1905) je hřbitovní kaplí a zároveň hrobkou hrabat Seilern-Aspang.

Stavba kaple započala na přelomu 19. a 20. stol. Stavbu zadal hrabě František Josef Seilern. Plány vyhotovil Viktor Siedek z Vídně, napajedelský rodák, stavitel a vrchní stavební rada. Stavba pak trvala od r. 1900 do r. 1905, ve kterém byla kaple posvěcena.

Nově benedikována byla kaple 14. října 2000 biskupem Starokatolické církve v ČR Dušanem Hejbalem jako Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kaple Kristova Vzkříšení), neboť ve starokatolické církvi je zvykem kostel zasvěcovat Kristu. Jelikož se kaple nachází uprostřed hřbitova a v její kryptě jsou uložena těla zesnulých, vyjadřuje nové zasvěcení tohoto místa bohoslužby a odpočinku zemřelých také ducha křesťanské naděje na vzkříšení mrtvých.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16. 2. 2016):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, eucharistická slavnost (mše svatá); před bohoslužbou možnost zpovědi; před i po bohoslužbě možnost rozhovoru s knězem

www.starokatolici.cz/kde-jsme/farnost-zlin/kaple-vzkriseni

Adresa kostela: Lešenská

GPS: 49°15'57.650"N, 17°43'2.718"E

Návaznost na dopravu:

www.dszo.cz - autobusové linky 34, 35, 36, 37 - zastávka Štípa, škola; poté pěšky směrem ZOO Lešná po ul. Lešenská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Pavel B. Stránský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 0.4 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.6 km
Lukov, kostel sv. Josefa - 2.9 km
Hvozdná, kostel Všech svatých - 4.0 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 6.1 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.7 km
Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše - 14.3 km
Zlín-Malenovice, modlitebna CASD - 14.9 km
Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího - 14.9 km
Lhota-Lhota u Malenovic, kostel sv. Anny - 15.6 km