Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, kostel J. A. Komenského

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:30 Komorní koncert
Insonance - rodina Přikrylova »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Služba Armády spásy a Diakonie »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Komorní koncert
Insonance - rodina Přikrylova »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Služba Armády spásy a Diakonie »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Vachův sbor moravských učitelek
V podání Vachova sboru moravských učitelek slyšíme následující skladby: Aleluja, Ave maris stella, Beata Dei Genitrix, Blagoslovi, Ecce Sacerdos Magnus, Et in terra pax, Sacrum convivium, Salve Regina, Salvum fac regem »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Červený kostel v proměnách času »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Vachův sbor moravských učitelek
V podání Vachova sboru moravských učitelek slyšíme následující skladby: Aleluja, Ave maris stella, Beata Dei Genitrix, Blagoslovi, Ecce Sacerdos Magnus, Et in terra pax, Sacrum convivium, Salve Regina, Salvum fac regem »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Církev pro druhé »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 Červený kostel v proměnách času »»»»»» Moje Noc
23:0023:30 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
23:3024:00 Půlnoční bohoslužba »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Armády spásy a Diakonie ČCE »»»

»»» Moje Noc

Bible kralická a liturgické kalichy »»»

»»» Moje Noc

Domov (bez) domova - fotografie Jindřicha Štreita »»»

»»» Moje Noc

Papírové modelů známých kostelů »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela a křestní kaple, prodej knih a Moravské adventní hvězdy »»»

»»» Moje Noc

Vyznání víry - obrazové korouhve Karla Rechlíka »»»

Informace o kostele:

Červený kostel „Červený kostel“, který tvoří jednu z brněnských dominant, byl postaven v letech 1863-1867 podle návrhu vídeňského architekta H. Ferstla. Sloužil členům německého luterského sboru a nesl název Christuskirche - Kristův chrám. Patřila k němu i základní církevní škola (nynější sborový dům, Opletalova 6), kde působila řada významných osobností. Dnes jsou tu naše sborové místnosti a farní kancelář a od roku 1990 zde působí také Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociálně právní.

Trojlodní kostel s neobvyklou tribunou v závěru apsidy je postaven ve stylu severoněmecké gotiky. Je dlouhý 45 m. Mohutná věž ční do výšky 51m. Z vnitřního vybavení je vzácná mramorová kazatelna se symboly čtyř evangelistů, oltář a křtitelnice. Varhany firmy Rieger jsou z roku 1887. V sakristii je ozdobná pamětní deska prvního německého kazatele. Červený kostel byl ve své době jedním z největších evangelických kostelů v katolických zemích.

Červený kostel

Přízemí sborového domu Opletalova 6 v bezprostřední blízkosti kostela prošlo v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, která vytvořila Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Brně I nezbytné sborové zázemí. Téměř každý den během týdne zde probíhají různorodé sborové aktivity, takže si každý může vybrat podle svého zájmu, věku a časových možností. Dětem je určen předškolní klub Ovečky a biblická hodina v úterý v 17.00, mládež se schází ve středu v 18.00 a dospělým jsou určeny sborové rozhovory na témata důležitá pro jejich duchovní růst v pondělí v 19:00. Středeční Kavárnička je určena nejstarším členům sboru. Klub otevřených dveří slouží maminkám s dětmi ve čtvrtek v 10:00. K výkladům biblických textů se scházíme ve čtvrtek odpoledne v 17:00 a zkoušky pěveckého sboru Cantate Domino jsou každý pátek v 18:30. Za všechny tyto příležitosti k setkávání a duchovnímu růstu jsme vděčni.

Máme radost, že během loňského roku do našeho sboru přibylo 30 nových členů. Mezi pokřtěnými bylo také 5 dospělých a dalších 9 bratří a sester, kteří do naší církve přišli díky kursům Alfa a Beta, které náš sbor pořádá pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o tom, co pro nás Bůh z lásky udělal a dělá. V nových prostorách probíhají také rodinné neděle se společným obědem, v květnu Skautské bohoslužby a několikrát do roka rockové bohoslužby, při kterých nás na kytary a bicí doprovází mládež.

Již několik let se v prostorách kostela J.A. Komenského konají první neděli v měsíci Hudební nešpory, při kterých vystupují přední hudební interpreti a výtěžek je věnován pro potřeby konkrétní nestátní organizace, která se věnuje sociální práci. Náš sbor je také jedním z pěti spolupracujících sborů střediska Diakonie v Brně na Hrnčířské ulici, které slouží starým a jinak potřebným lidem. Sbor se aktivně podílí na organizování ekumenických bohoslužeb se společným slavením památky večeře Páně, podle zvyku té církve, v jejichž prostorách se bohoslužby právě konají.

Každou neděli připravuje náš sbor bohoslužby také v kostele na Pellicově a to v 8.30 hod. Během letních prázdnin bývají pouze jedny bohoslužby a to v Kostele J.A.Komenského v 9.00 hod.

Sbor rovněž organizuje letní pobyty a dovolené ve středisku biblických kursů Blažkov u Dolní Rozsíčky na Vysočině. Tyto pobyty v příjemném prostředí jsou příležitost pro každého, kdo má zájem navázat nová přátelství.

 

 

Srdečně Vás zveme do našeho společenství!

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 9. 2014):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden

http://brno1.evangnet.cz

GPS: 49°11'51.698''N, 16°36'11.763''E

Návaznost na dopravu:

Kostel J.A.Komenského se nachází na Joštove ulici v místech, kde do ní ústí ulice Husova, v blízkosti zastávek MHD Česká a Komenského nám. (tramvaj č. 3, 4, 11, 12, 13 a trolejbusy č. 38 a 39). V okolí kostela lze také snadno parkovat.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jiří Gruber

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.3 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, Betlémský kostel - 0.5 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.5 km
Brno, modlitebna CB Na cestě - 0.5 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.6 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.6 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.6 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.7 km