Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2016

16:0018:00 Cesta kolem světa
Hry a soutěže pro děti ve farní zahradě (příp. ve farním sále) »»»
»»» Moje Noc
16:0018:00 Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě »»»
»»» Moje Noc
17:0017:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
17:3018:00 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá
Doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Hudební vystoupení mládeže
Vystoupení mládeže ze zábrdovické farnosti »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Představení činnosti Dětského domu Zábrdovice »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Koncert duchovní hudby
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů. Na varhany hraje Zdeněk Hatina, ředitel kůru »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
20:1020:30 Prohlídka kůru
Krátká prohlídka kůru s výkladem. Omezený počet účastníků, skupiny se budou střídat přibližně po 10 až 15 minutách. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Ztišení s hudbou barokních mistrů
Skladby Telemanna, von Bibera a Händela přednesou Štěpán Graffe (housle) a Šárka Pilátová (cembalo) »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Modlitba za rodiny
Pozvání ke společné modlitbě (doprovázené zpěvy z Taizé) »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Prohlídka kůru
Krátká prohlídka kůru s výkladem. Omezený počet účastníků, skupiny se budou střídat přibližně po 10 až 15 minutách. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:30 Přímluvná modlitba
Možnost svěřit se s individuální životní situací či těžkostí a v malé skupince se za ni pomodlit »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 Prohlídka kůru a varhan
Zasvěcený výklad včetně ukázek hry na varhany. Omezený počet účastníků »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
23:3023:55 Koncert duchovní hudby
Varhany, zpěv a klarinet v podání ředitele kůru a rodiny Krejčích. Hudební tečka za pátečním večerem »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 3. 2016):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro mládež
Út
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro děti
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, od 17:00 adorace
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:45
, celý rok, každý týden, s katechezí pro děti

http://www.zabrdovice.cz

GPS: 49°12'09.49"N, 16°37'46.30"E

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min).
Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Klouček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 0.5 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.0 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.1 km
Brno-Černovice, Sbor Páně Církve československé husitské - 1.2 km
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 1.5 km
Brno, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové - 1.5 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.8 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 2.1 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.2 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 2.3 km