Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel sv. Jiljí, Brno-KomárovV blízkosti situování dnešního kostela byla postavena kaple (1133 – zasvěcena sv. Jiří). Po původní provizorní kapli postavili Benediktini koncem 12. století loď dnešního kostela. Zbytky původního románského zdiva můžeme vidět na severní straně lodi. Jedná se o nejstarší dosud používanou stavbu v Brně. K západní straně lodi byla po roce 1200 přistavěna tribunová věž, která je jednou z jedenácti zachovaných staveb svého druhu v Česku. Vrcholné období benediktinského kláštera je možné datovat od poloviny 13. do konce 14. století. Značnou újmu utrpěl kostel při švédském obléhání Brna. Poté proběhly barokní přestavby.V obdobích mezi zásadními rekonstrukcemi a opravami kostel poměrně značně chátral, k čemuž přispívaly povodně. Okolí kostela bylo oproti dnešnímu stavu o 1,60 m níže a tok blízké Svitavy nebyl regulován a procházel v blízkosti kostela.
V letech 1999-2004 byl kostel upraven tak, aby liturgicky odpovídal závěrům a požadavkům II. Vatikánského koncilu a představám nového tisíciletí. Dominantou presbytáře je dřevěné retabulum tvořené prostorově zakřivenými trámy, které vytváří dvě strany symbolizující Starý a Nový zákon (vybrané úryvky jsou vytesány do dřeva). Nad retabulem je zavěšen dřevěný kříž. V centru presbytáře je umístěna oltářní mensa (kámen + dřevo) v níž jsou uchovávány relikvie svatých.
Výtvarný návrh stavebních úprav a výzdoby provedl, za spolupráce s tehdejším farářem PhDr. Karlem Cikrlem, architekt Jiljí Šindlar.Většinu řezbářských prací realizoval brněnský řezbář pan Matoušek.
Foto: Vratislav Medek

 

Nedělní bohoslužby: 8.00, 9.30

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov

Černovická 2a, 617 00 Brno

tel. 545 233 906

farnost.komarov@volny.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden

GPS: Loc: 49°10'34.227''N, 16°37'27.922''E

Návaznost na dopravu:

Tramvaje č. 9, 12 (konečná stanice Komárov)

Autobusy č. 40,48,49, 50, 63, 67,

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Lamparter

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové - 1.7 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 1.8 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 2.2 km
Brno, kostel sv. Janů - 2.3 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 2.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 2.6 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.6 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 2.6 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 2.7 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.8 km