Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:40 Mše svatá a přivítání »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří
Komentovaná prohlídka »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Lumír
„Celým srdcem i ústy zpívejte chvály…“ Sir 39,35 Duchovní hudba (pěvecký sbor a capella)  »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Milosrdní bratři a jejich činnost
Povídání o životě řeholníků nejen ve službě hospitality »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Jana Janků a Lucie Lukášová
„Hrejte na líbeznou citeru a harfu…“ Ž 81,3 středověká a barokní hudba s mariánskou tematikou (barokní harfa, flétna a zpěv)  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří
Komentovaná prohlídka »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Jiří Lang
(regenschori baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně) „Všechen lid pískal na píšťaly a převelice se radoval…“ 1.Kr 1,40 Krása v tónech varhan a umění člověka chválit Pána hudbou  »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Rok milosrdenství
Čas k zastavení, modlitbě a zamyšlením nad významem jubilejního roku, ve kterém máme sloužit bližním jako Milosrdný Samaritán »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Tóny varhan
„Srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal…“ Iz 30,29 Krása v tónech varhan a umění člověka chválit Pána hudbou  »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří
Komentovaná prohlídka »»»
»»» Moje Noc
23:3024:00 Kytara Jiřího Vrbíka a jeho hosté
Kytarové vystoupení Jiřího Vrbíka a jeho hostů »»»
»»» Moje Noc
00:0000:20 „Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme…“
Společná modlitba kompletáře a rozloučení »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Celonoční možnost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření s knězem »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Adorace
Celonoční příležitost ke ztišení při adoraci, soukromá klášterní kaple sv. Benedikta Menni. »»»

»»» Moje Noc

Liturgické předměty a roucha
Výstava v sakristii kostela a komentovaná prohlídka liturgických předmětů a rouch. »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Leopolda - Milosrdní bratřiChrám sv. Leopolda se v Brně řadí mezi nejmladší kostely v barokním stylu. Je součástí kláštera Milosrdných bratří, v němž nechybí nemocnice, lékárna s nástropní malbou od Jana Cymbala a koncertní a společenský sál a mateřská škola.

Řád Milosrdných bratří pochází ze španělské Granady, kde jej roku 1537 založil sv. Jan z Boha. V Brně se bratři usadili v roce 1747 díky velkému dobrodinci hraběti Leopoldu z Dietrichšteina, který zde zakoupil pozemky pro stavbu konventu i kostela.

Stavební plány vypracoval podle pokynů bratra Kolomana Köckela František Grim, syn slavného architekta brněnského Mořice Grima. Nejprve byla vybudována menší nemocnice a další objekty konventu. Teprve později se přistoupilo ke stavbě kostela, který vyplnil prostor mezi dvěma křídly konventu a vytvořil tak průčelí do Vídeňské ulice.

Základní kámen kostela byl požehnán 12. září 1768 a položen vlevo od vchodu do chrámu. Stavbu prováděl brněnský stavitel Bartoloměj Zindtner podle již vypracovaných plánů.

Elegantní barokní architektura kostela, která v době svého vzniku byla již na ústupu, je ovlivněna nástupem klasicistního slohu. Ten se projevil především do podoby průčelí kostela. Chrám oválného půdorysu vyzdoben malbami obrazů a nástropní malbou od brněnského malíře Josefa Šterna, byl postaven za přispění hraběte Karla Herzana a vysvěcen 3. května 1777.

Kostel dochoval ve své původní podobě. V letech 1997-2004 byl konvent i kostel kompletně opraven.

 

Hospitálský řád sv. Jana z Boha
Milosrdní bratři
Vídeňská 7
639 00  Brno

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 11. 2016):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
St
14:30
, celý rok, každý týden, v kapli sv. Richarda Pampuri v NMB Brno.
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden, v kapli sv. Richarda Pampuri v NMB Brno.

www.milosrdni.cz

Adresa kostela: Vídeňská 7, 639 00 Brno

GPS: Loc: 49°11'6.3"N, 16°35'44.0"E

Návaznost na dopravu:

Brněnská MHD:

 • zastávka: Nemocnice Milosrdných bratří
  tramvaje číslo: 2, 5, 6, 7
  noční linka – bus číslo: 91
  (kostel se nachází cca 100 m od zastávky směrem do centra města)
 • zastávka: Poříčí
  tramvaje číslo: 2, 5, 6, 7
  autobusy číslo: 44, 84
  noční linka – bus číslo: 91
  (kostel se nachází cca 200 m od zastávky směrem z centra města)
 • zastávka: Vojtova
  tramvaj číslo: 8
  noční linka – bus číslo: 90
  (kostel se nachází cca 500 m od zastávky - přístup ulicí Polní)

Příjezd autem:

 • Z dálnice D1: Exit 194 - Brno centrum, dále po R52 (ulice Vídeňská) – držte se v levém pruhu, který po 900 m R52 opouští vlevo podjezdem a dál pokračuje přes 4 světelné křižovatky rovně po Vídeňské ulici, až uvidíte po pravé straně kostel, který se nachází na samotném začátku ulice Vídeňská (cca 3 km od dálnice).
 • Od Svitav: nejlépe po velkém městském okruhu přes městkou část Žabovřesky a podél výstaviště BVV. Křižovatka Poříčí-Vídeňská, věž kostela je dobře viditelná na protějším břehu řeky Svratky.

Parkování možné v přilehlých ulicích.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Pospíchal

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 0.2 km
Brno-Staré Brno, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 0.7 km
Brno, Betlémský kostel - 1.1 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 1.2 km
Brno, modlitebna CB Na cestě - 1.3 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 1.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 1.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.5 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 1.7 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 1.8 km