Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:00 Mše svatá a přivítání »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Maří Magdalena vypráví
Povídání o obrazu na hlavním oltáři a o patronce kostela »»»
»»» Moje Noc
20:0023:30 Kuk do zpovědní místnosti
Pozvání k nahlédnutí do zpovědní místnosti, k hovoru s knězem o významu zpovědi nebo o jiných vlastních otázkách »»»
»»» Moje Noc
20:0023:30 Přimlouváme se za vás u Boha
Můžete napsat jméno člověka, na kterém Vám záleží, nebo krátké poděkování či prosbu, která posléze zazní »»»
»»» Moje Noc
20:3022:30 Hudební doprovod přímluvných modliteb
Schola mládeže »»»
»»» Moje Noc
22:3023:30 Hudební doprovod přímluvných modliteb
Dómský komorní sbor »»»
»»» Moje Noc
23:4524:00 Než půjdeme spát, rač nám požehnat
Večerní modlitba spojená s Božím požehnáním »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Maří MagdalényKostel sv. Maří Magdalény je úzce spjat s klášterem františkánů, který stáv al před hradbami Brna spolu s kostelem sv. Bernarda Sienského, který byl z obranných důvodů při švédském obležení stržen. Současný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven v roce 1654. Ve výklencích hlavní průčelní fasády jsou umístěny barokní sochy sv. Mikuláše a sv. Martina ze zrušeného kostela sv. Mikuláše na dnešním náměstí Svobody. Kostel je nejblíže hlavnímu vlakovému nádraží a bývá tedy první zastávkou mnoha turistů a návštěvníků přijíždějících do Brna.

 

Oltářní obraz sv. Maří MagdalényKostel sv. Maří Magdalény je prostá, jednoduchá chrámová stavba (délka 36 m, šířka 25 m). Hlavní oltář je impozantní barokní architektura z r. 1736, kterou podle návrhu sochaře Adama Nesmanna realizoval truhlář František Huk. Oltářní obraz sv. Maří Magdalény na hlavním oltáři je mistrnou kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil brněnský malíř Josef Rotter. Sochařskou výzdobu bočních oltářů provedl v letech 1759-1760 významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel. Výjimkou je oltář sv. Antonína Paduánského, který zhotovil J. Scherz. Kazatelna vyšla z dílny vynikajícího řezbáře Antonína Rigy. Obrazy na bočních oltářích malovali brněnští malíři Josef Stern, František Korompay a již vzpomenutý Jose Rotter.
V chrámové lodi jsou zazděny tři náhrobky. První náleží brněnskému královskému rychtáři Janu Ignáci Schwolerovi z Liechtenau (+ 1664). Druhý patří hraběnce Frnatišce Terezii z Lamberku (+ 1664); třetí pak hraběti Kašparu Bedřichovi z Lamberku (+ 1686). Nápis nad vchodem vyzývá kolemjdoucí:

„DOMUM TUAM DECET SANCTITUDO. (Ps 92,5) VENITE, ADOREMUS!“
„TVÉMU DOMU PŘÍSLUŠÍ SVATOST. (Ž 92,5) POJĎTE, KLANĚJME SE!“

Zmíněný nápis zve ke vstupu do ticha Božího domu, sklonění se před Tím, který nás stvořil, díkům a prosbám.

Kostel bývá otevřený každý den kromě soboty od 6:00 do 18:45, v sobotu je otevřený 6:00-9:15 a 17:00-18:45.

Kontakty: magdalena.kostel@gmail.com

http://www.spolotcepia.signaly.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 11. 2014):

Po
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
10:15
, celý rok, každý týden, řeckokatolická liturgie, slovensky
18:00
, celý rok, každý týden

http://www.mari-magdalena.cz/

Adresa kostela: Masarykova/Františkánská

GPS: Loc: 49°11'32.059"N, 16°36'38.342"E

Návaznost na dopravu:

Tram 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 (Hlavní nádraží)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.1 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.2 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.5 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.6 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.7 km
Brno, Betlémský kostel - 0.9 km
Brno, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové - 1.0 km