Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:15 Hudební ochutnávka na úvod programu
Marc - Antoine Charpentier: Prelude; Henry Purcell: Trumpet tune; trumpeta – Vlastimil Bialas, varhany – Jaroslav Vacek  »»»
»»» Moje Noc
18:1518:25 Chrám zasvěcený svatému Michalovi
Pohled do historie klášterního, později sněmovního kostela sv. Michala. Povídání o archandělu Michaelovi ochránci proti zlu. Podrobnější výklad bude v 21:00  »»»
»»» Moje Noc
18:3019:20 Mše svatá s gregoriánským chorálem
Mše svatá s komentářem a s hudebním doprovodem Svatomichalské gregoriánské scholy. »»»
»»» Moje Noc
19:3019:50 Dětský hudební soubor Zobáčci
 »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Dílnička u sv. Michala - tvoření pro děti
Vyrob si s námi něco zajímavého. »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 Malé občerstvení
Pozvání na malé pohoštění v bočním prostoru kostela(vchod z Dominikánské ulice). »»»
»»» Moje Noc
19:3023:00 Výhled z horní paluby
Neobvyklý pohled na loď kostela z vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. Krátké varhanní ukázky zazní v 21:55, 22:55 »»»
»»» Moje Noc
19:5020:00 Příběh písma
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE předkládá návštěvníkům letošní Noci kostelů taneční impresi na hudbu B. Smetany z Mé Vlasti, připomínající příběh Cyrila a Metoděje a zpřístupnění psaného slova prostým lidem ... »»»
»»» Moje Noc
20:0020:50 „Michalský ateliér“ - téma archanděl Michael
Výtvarný workshop na téma: patron kostela - Sv. Archanděl Michael, pod vedením staršího pána, zkušeného výtvarníka, malíře a sochaře Karla Cyrila Votýpky (laureáta domácích i mezinárodních ocenění). Skicu ikony dostanete v kostele a budeme společně »»»
»»» Moje Noc
20:5021:00 Příběh písma
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE předkládá návštěvníkům letošní Noci kostelů taneční impresi na hudbu B. Smetany z Mé Vlasti, připomínající příběh Cyrila a Metoděje a zpřístupnění psaného slova prostým lidem ... »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Atypické street blues
Koncert streetbluesové kapely OLD FASHIONED R&B (Hanka Křížová, Tatiana Bartošková, Bohuš Hlaváč, Karel Cyril Votýpka) a jejich hostů. Zazní skladby Fr. Schuberta, George Gershwina, Roberta Jonese, Jerome Kerna i skladby z autorské dílny kapely. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:55 Chrám zasvěcený svatému Michalovi
Podrobný pohled do historie klášterního, později sněmovního kostela sv. Michala. Povídání o archandělu Michalovi, ochránci proti zlu. Zajímavostmi kostela nás provede Mgr. Pavel Kryl znalec kostela sv.Michala. »»»
»»» Moje Noc
21:5522:00 Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:55 Uprchlíci, média a my - Martin Holík
Zdravým rozumem proti manipulaci, solidaritou křesťanů proti strachu. Ale také obrázky z Erbílu aneb jak se žije 6000 let v Iráckém Kurdistánu. »»»
»»» Moje Noc
22:5523:00 Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:45 Jsme jedno a není nám to jedno? - program pro manžele
Žijete v manželství a chcete je neustále rozvíjet nebo už jste definitivně rezignovali? Pozvánka pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.  »»»
»»» Moje Noc
23:4524:00 Malý půlnoční varhanní koncert
Závěrečné finále Noci kostelů v podání varhaníka pana Jaroslava Vacka: Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata e fuga; Johann Sebastian Bach: Tři chorálové předehry; Johann Sebastian Bach: Toccata et fuga d moll »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Máte nějaké otázky na kněze?
Po celý večer máte příležitost k rozhovoru s knězem. »»»

»»» Moje Noc

Možnost ztišení v kapli před gotickou Pietou »»»

»»» Moje Noc

Večerní naděje
Na výstavě budou díla autorů: Eva a Denny Zahradníkovy, Ilda Pitrová, Jana Wunschová, Pavel Kryl, Veronika Planerová, Eva Mužiková, Karel Kryl, Veronika Planerová, Kovotlačitelský ateliér Jedlička,Jiří Kříž. »»»

»»» Moje Noc

Výstava svatý Domik a jeho následovníci
Výstava přibližuje 800 let duchovního dobrodružství 1216-2016 dominikánské rodiny. »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. MichalaDějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže narozdíl od ostatních kostelů, tento směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 11. 2016):

Po
18:30
, celý rok, každý týden
Út
18:30
, celý rok, každý týden
St
18:30
, celý rok, každý týden
Čt
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
18:30
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
15:00
, celý rok, každý týden, podle MR 1962
18:30
, celý rok, každý týden

http://www.svatymichalbrno.cz

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Návaznost na dopravu:

Tram 5, 6, 11, 12 (Šilingrovo náměstí)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.3 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.4 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.4 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.4 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, Betlémský kostel - 0.5 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.6 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.6 km