Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel sv. MichalaDějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže narozdíl od ostatních kostelů, tento směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

 

  Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2016 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory  Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 11. 2016):

Po
18:30
, celý rok, každý týden
Út
18:30
, celý rok, každý týden
St
18:30
, celý rok, každý týden
Čt
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
18:30
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
15:00
, celý rok, každý týden, podle MR 1962
18:30
, celý rok, každý týden

http://www.svatymichalbrno.cz

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Návaznost na dopravu:

Tram 5, 6, 11, 12 (Šilingrovo náměstí)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.3 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.4 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, Betlémský kostel - 0.5 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.6 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.6 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 1.0 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 1.1 km