Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

          

 

  

 

 

Program Noci kostelů 23. května 2014

Varhanní hudba

»»» Moje Noc

Meditativně laděná hra varhan - ztišení, zastavení.

Česká Skalice, Sbor Páně CČSH
• 17:30 - 18:30 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: skalice.ccshhk.cz

GPS 50°23'33.513"N, 16°2'40.690"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Musil

Sbor byl postaven, ostatně jako většina sborů Církve československé, velikou obětavostí příslušníků církve. Když se začalo stavět, bylo na hotovosti  jen 30 000,-Kč. Byla provedena sbírka, která vynesla 105 000,- Kč. Další sbírky konány nebyly, jelikož naši příslušníci, když viděli, jak stavba sboru roste, přinášeli dary bez vyzvání a dobrovolnou prací, dle svých možností, snažili se započaté dílo zdárně dokončit. Po mnohých obtížích byl sbor v srpnu 1941 otevřen k používání. Stavba sboru stála celkově 1 milion korun a byla zaplacena během tří let.

Sbor je po architektonické stránce velice prostince zařízený. Dle úsudku mnohých je dobře řešeno obětiště, které má po stranách okna, z hlediště neviditelná, takže světlo neoslňuje přítomné, ale při tom je obětiště osvětleno. Máme zde zvláštní tvar lavic, které byly zhotoveny dle návrhu arch. Ing. Jiřího Jakuby z Prahy. Varhany jsou z roku 1857 a zakoupili jsme je od náboženské obce Brno-Židenice. Věž sboru je 25,5 m. vysoká. Kalich na vrcholku věže měří 2,5m.

Snižující se terén na západní straně byl využit pro stavbu kolumbaria. Podobné kolumbarium, ovšem ve větším měřítku, je možno vidět jen v Praze-Vinohradech. Naše i Vinohradské kolumbarium je od stejného architekta, - Ing. Jiřího Jakuba. Reliéf v předsíni kolumbaria „ Služebníče věrný, vejdi…“ je dílem akademického sochaře Josefa Kotyzy z Prahy, stejně jako pokladnička v předsíni kolumbaria a v předsíni sboru.