Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0022:00 Přednášky, promítání, prohlídka
Hudební část. Úvaha o obsahu oltářního obrazu - Ježíšův křest. Svatý František z Assisi a jeho následovníci. Úvaha na téma středověk a dnešek. Informace o opravě kostela, života místní komunity, restaurování předmětů a zařízení kostela atd. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám narození sv. Jana Křtitele v Osově je dílem vrcholného baroka a pochází z let 1734-1738. Základ byl položen 18. dubna 1734 a po čtyřech letech byl  28. září 1738 vysvěcen Hlavní oltář byl dohotoven v roce 1740 a téhož roku vysvěcen. Kostel se nachází severně od osovského zámku a je dílem italských stavitelů. Budova je jednolodní, obdélníková, se zaobleným presbytářem, postranní sakristií a oratoří. Vyduté západní průčelí se středním rizalitem ukončeným štítem nese portál se znakem rodu Kauniců a letopočtem 1737. Po stranách rizalitu se nacházejí výklenky se sochami svatého Václava a Kaunicova patrona svatého Adolfa z dílny Františka Ignáce Weisse a od něho pochází i vnitřní výzdoba - řezbářské a sochařské práce na oltářích a kazatelně. V presbytáři sklenutém plackou se štukovou výzdobou jsou dva chiaroscurové obrázky nad okny a nástropní freska Boha Otce v kúru andělském se čtyřmi evangelisty v rozích. Na stropě chrámové lodě jsou fresky Narození a Smrt sv. Jana Křtitele, na klenbovém oblouku erb hraběcí rodiny Kauniců. Freskovými malbami vyzdobil stavbu vlašský mistr de Pini. Oltářní obraz namaloval Jan Hesler z Prahy kolem roku 1740.Z nízké dřevěné zvonice ve Skřipli byly do osovského chrámu přineseny i tři zvony, z nichž nejstarší a největší byl ulit r. 1567 Dva zvony byly za 1. světové války zrekvírovány, zničení unikl pouze nejstarší a největší, který je ve věži dodnes a prošel generální opravou. V červenci roku 2005 byly ve velké věži instalovány dva nové zvony zasvěcené sv. Václavu a Panně Marii, které kostelu věnovali manželé Sudíkovi z Chicaga. Zvony byly odlity  v německém Passově.  K nejcennějšímu vybavení chrámu patří varhany sestavené Ondřejem Nűderlem z Nepomuku v roce 1739. Osovské varhany jsou mimořádně cenné a akustika zde vynikající. Uprostřed chrámové lodi se nachází hrobka s ostatky dvanácti osob. V souboru památek berounského okresu dnes barokní osovský chrám Narození sv. Jana Křtitele představuje po Karlštejnu dílo nejvýznamnější.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 11. 2017):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

GPS: 49°50'52.752"N, 14°4'53.253"E

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení: vlak: Praha - Hlavní nádraží nebo Praha - Smíchov - Zadní Třebaň a v Zadní Třebani přestoupit na vlak do Osova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Plecitá

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Tmaň, sbor Jiřího z Poděbrad - 8.2 km
Tetín, kostel sv. Ludmily - 10.8 km
Tetín, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 10.8 km
Tetín, kostel sv. Jana Nepomuckého - 11.0 km
Pičín, kostel Narození Panny Marie - 11.1 km
Králův Dvůr - Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov - 11.9 km
Dobříš, kostel ČCE - 11.9 km
Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího - 12.2 km
Beroun, sbor ČCE - 12.2 km
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice - 12.5 km