Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:30 Možnost ztišení v kostele »»»»»» Moje Noc
17:3018:00 Modlitba za Všenory a ukázka liturgických předmětů »»»»»» Moje Noc
18:0018:05 Slavnostní vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0518:45 Prohlídka věže, varhan a možnost rozhovoru s knězem
Souběžně bude probíhat prohlídka věže, varhan a také bude možnost pohovořit s knězem. »»»
»»» Moje Noc
18:4519:20 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 Koncert - Sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou »»»»»» Moje Noc
20:3520:55 Ochutnávka mešních vín »»»»»» Moje Noc
21:0022:30 Kdo chce být milován. Hraný film, český dabing. »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Banery o životě naší farnosti
představení programů ve farnosti. Fotografie a popisky. »»»

»»» Moje Noc

Detektiv v kostele - soutěžní hra pro děti a celé rodiny »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení pod kaštany
v průběhu celého večera bude možnost posedět, popovídat a občerstvit se venku před kostelem. »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe.
Během celého večera bude možnost napsat a vložit osobní prosby a přání do připravené krabičky. Bude na ně pamatováno při nedělní mši svaté 11. 6. 2017 od 8:00 hodin. Taktéž během celého večera bude možnost rozvícení svíček (budou zde připraveny). »»»

Informace o kostele:

Původní kostel sv. Václava v Horních Mokropsech (nyní Všenory) byl postaven v první polovině 14. století v románském slohu. V nynější podobě byl kostel vystavěn v roce 1732. Zbraslavský opat z řádu Ciserciáckého Tomáš Budecius nechal přestavět původní kostel do barokního slohu na půdorys kříže. Kostel je zasvěcený sv. Václavu. Jeho kamenná socha se nachází v průčelí chrámu ve výklenku barokního štítu. Sv. Václav je vyobrazen na hlavním oltářním plátně a na štukaturách v rozích kostelní lodi.  Interiér kostela v dnešní podobě vznikal postupně především v 70. letech minulého století, kdy byly provedeny různé úpravy v duchu II. Vatikánského koncilu. V roce 1982 při 250. ti letém výročí kostela byly zakoupeny 2 nové zvony, jeden zasvěcený sv. Václavu (230kg), druhý menší zasvěcený Svatým ochráncům naší vlasti (55kg), třetím zvonem je zvon o váze 100 kg Panna Maria z roku 1707. Zvony byly 25. září 1982 posvěceny kardinálem Františkem Tomáškem při slavnostní bohoslužbě a na svátek  sv. Václava 28. září 1982 se poprvé rozezvučely ke cti a slávě Boží.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 11. 2017):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Karla Mayera

GPS: 49°56'2.425"N, 14°19'3.511"E

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Všenor a zde od nádraží po silnici podél trati zpět, cestou je kostel vidět z vlaku.
Autem z Prahy směr Strakonice a na Jílovišti odbočit vpravo na Všenory.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Chalupecká

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Černošice, sbor CB - 1.7 km
Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.1 km
Líšnice, kostel Všech svatých - 4.7 km
Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše, zámek - 4.8 km
Trnová, kostel Svatého Ducha - 4.8 km
Třebotov, kostel sv. Martina - 5.2 km
Praha 16 - Radotín, kostel sv. Petra a Pavla - 6.9 km
Praha 16 - Radotín, modlitebna Karla Farského - 7.0 km
Hvozdnice, Husův dům - 8.0 km
Praha-Zbraslav, Husův sbor - 8.6 km