Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Řevnice, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:3018:00 Nechte malé přicházet...
program pro děti »»»
»»» Moje Noc
18:0018:05 Slavnostní vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0518:50 Přednášky PhDr. Pavla Beneše, Ph.D. - historie a kunsthistorie řevnického kostela sv. Mořice
a oltáře Panny Marie Nanebevzaté. Přednášky budou proloženy písničkami. »»»
»»» Moje Noc
18:5019:20 Petr Lutka - písničky »»»»»» Moje Noc
19:2019:40 Modlitba za Řevnice
společně s panem farářem se budeme modlit za naše město a naše rodiny. »»»
»»» Moje Noc
19:4020:00 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Biblické písně Antonína Dvořáka a oratorní skladby 19. století
zpěv Lukáš Hynek Krämer - člen Pražského filharmonického sboru, varhany Ivana Kylarová »»»
»»» Moje Noc
21:0021:55 Koncert - Pražské hornové kvarteto
Kvarteto hraje ve složení Petr Zierhut, Kristýna Vacková, Tomáš Čechal a naše řevnická rodačka Michaela Macourková. »»»
»»» Moje Noc
21:5522:00 Závěrečná modlitba »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Během celého večera bude připraveno občerstvení »»»

Informace o kostele:

foto Jiří Milfait

Kostel zasvěcený sv. Mauritiu (neboli Mořici), patrně románský, stál v Řevnicích již v polovině 13.století. První písemná zmínka o něm je z roku 1253, kdy je uváděn jako farní, náležící k děkanátu Tetín. Zároveň zde stál kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysvěcen v souvislosti s tím, že Řevnice věnoval král Václav II. roku 1292 zbraslavskému cisterciáckému klášteru. V polovině sedmnáctého století - roku 1656 či roku 1677 - převzal roli farního kostela kostel v Dobřichovicích.

V roce 1747 musely být bohoslužby ze zchátralého kostela sv. Mauritia přeneseny do menšího kostela Panny Marie. O dva roky později, v roce 1749, byly oba staré kostely zbořeny. Bezprostředně se začalo s výstabvou nového chrámu a 12. listopadu 1752 byl právě dokončený kostel vysvěcen velmistrem řádu křížovníků Juliem Františkem Wahou. Zásadní opravou prošel již v roce 1848, kdy se v něm objevily trhliny. Další významná oprava proběhla v letech 1904-05.
Řevnický kostel se stal znovu farním až v roce 1905.
Patronem kostela je dodnes řád křížovníků s červenou hvězdou.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 4. 2017):

St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:30
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Pražská

GPS: 49°54'52.706"N, 14°14'19.040"E

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Řevnic, z vlaku je kostel již vidět. Po východu z nádražní budovy přejděte na protější chodník a dejte se vlevo, po tomto chodníku dojdete až ke kostelu.
Autem z Prahy směr Strakonice a před Mníškem pod Brdy odbočit vpravo na Řevnice.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Maria Kudrnovská

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše, zámek - 4.0 km
Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava - 5.5 km
Kytín, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.1 km
Třebotov, kostel sv. Martina - 7.9 km
Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava - 8.8 km
Líšnice, kostel Všech svatých - 9.0 km
Černošice, sbor CB - 9.2 km
Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.4 km
Svatý Jan pod Skalou, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 12.6 km
Ořech, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 12.8 km