Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0021:00 Setkání s historií
Zpřístupnění nejstaršího jabloneckého kostela s možností komentované prohlídky. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kamenný kostel sv. Anny byl postaven v letech 1685-1687 v odlehlé části panství Skály (Malá Skála) v majetku hrabat Des Foursů. Protože Jablonec byl jen malou osadou, patřil pod církevní správu ve Bzí. V roce 1706 byla přistavěna věž a v roce 1737 došlo z iniciativy maloskalské vrchnosti ke zřízení samostatného jabloneckého farního úřadu a osamostatnění zdejší duchovní správy. V osmdesátých letech 18. století dosáhl Jablonec takového stupně rozvoje, že v roce 1784 díky donátorovi byl vedle anenského kostela založen špitál pro místní obyvatele v nouzi. Křižovatka pod Kostelním vrchem (Kirchberg) s vedle stojícím kostelem sv. Anny, protější farou, okolním hřbitovem, nedalekým špitálem, hospodou a o něco vzdálenější školou byla po staletí historickým středem Jablonce. Až po povýšení Jablonce na městys roku 1808 začal ve své charakteristické nakloněné podobě vznikat Starý trh (Alter Markt, dnes Mírové náměstí), první náměstí v Jablonci. Anenský kostel byl v průběhu let mnohokrát opravován a přestavován. Z devíti zásadnějších oprav je možno uvést rok 1802, kdy byla již natolik poškozená horní část kostelní věže, že hrozilo její zřícení. Věžní báň byla znovu poškozena při bouři v roce 1859 a opětovně renovována. V roce 1840 byly pořízeny plány na přístavbu sakristie. Již po roce, na svátek sv. Anny, byla slavnostně předána do užívání. Původně barokní fasáda byla vystřídána až do současnosti zachovanou fasádou novorenesanční. Význam kostela sv. Anny poklesl, když byl ve třicátých letech dvacátého století postaven na dnešním Horním náměstí (dle architektonického návrhu Josefa Zascheho) nový kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova s budovou děkanství. Kostel sv. Anny se stal v roce 1943 oficiálně kostelem filiálním a fara byla roku 1944 předána do užívání kongregace redemptoristů. Záměr vytvořit u kostela sv. Anny další samostatnou farnost se nakonec nenaplnil. Po komunistickém puči v roce 1948 byl náboženský život v Československu omezován se záměrem celkové likvidace. V sedmdesátých letech 20. století proběhly opravy nevalné kvality s výjimkou klempířských prací. Kostel byl však záhy uzavřen. Odvezeno bylo vnitřní vybavení, zůstaly jen zašlé lavice, zcizeny byly varhanní píšťaly. První výraznější opravy kostela sv. Anny proběhly z prostředků jablonecké římskokatolické farnosti a litoměřického biskupství za finanční účasti města a státu v letech 1995–2002, a to renovací dřevěných částí střešní konstrukce spojené s obnovou břidlicové krytiny a stropní konstrukce s omítkou kostelní lodi. 

Stav kostela byl i nadále velmi neutěšený. Římskokatolická církev jako vlastník nedisponovala potřebnými prostředky. Zásadní obrat nastal v roce 2003 díky možnosti ucházet se o finanční prostředky Evropské unie na záchranu kulturního dědictví. V rámci Společného regionálního operačního programu, řešícího regeneraci ucelené části historického jádra města, byl kostel sv. Anny v roce 2004 církví bezúplatně převeden do majetku města, a tím bylo umožněno financování jeho rekonstrukce z dotací. V září 2006 při příležitosti konání Dne evropského dědictví byl zrekonstruovaný kostel slavnostně předán k užívání. Za pozornost stojí zejména brilantně zrestaurovaná vitrážová okna (provedla firma Vitráž ze Svoru), unikátní lustr z českého křišťálu ve formě trnové koruny od designéra Jaroslava Bejvla ml. (vyrobený a darovaný firmou Preciosa) a nové třímanuálové varhany.

Kostel sv. Anny při Dnu evropského dědictví 2015. Foto Filip Novák

Kostel ani při převodu do vlastnictví města a následné rekonstrukci neztratil statut liturgického prostoru římskokatolické církve. V současné době je v programové správě městské organizace Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Zejména v teplejších měsících se v něm konají koncerty, výstavy a další kulturní akce, které mají respektovat pokračující liturgické zasvěcení budovy. V červenci a srpnu je navíc kostel zařazen do cyklu Jablonecké kostely otevřeny, při kterém jsou čtyři jablonecké chrámy v centru města každé úterý otevřeny zdarma pro veřejnost (od 9 do 17 hodin) a na závěr dne je vždy v jednom z nich pořádán od 17 hodin koncert. 
Mezi pravidelné bohoslužby, které v kostele pořádá Řimskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou, se řadí již šestým rokem začátek průvodu na Květnou neděli (letos bude 29. března od 9.00) a svatoanenská mše, která bude letos v neděli 26. července od 9.30. A protože sv. Anna je považována za patronku města, půjde nejen o mši poutní, ale dokonce o hlavní jabloneckou nedělní mši – v tu neděli tedy nebude obvyklá hlavní mše v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. V předvečer svátku sv. Anny se bude konat svatoanenský koncert.

Marek Eben a varhaník Tomáš Thon, Labyrint světa a ráj srdce, 13. září 2014. Foto: Filip Novák

Informace k programu v kostele sv. Anny jsou zveřejňovány na internetové stránce Jabloneckého kulturního a informačního centra, o. p. s. – www.jablonec.com

Kostel sv. Anny je pro svou akustiku zvláště vhodný pro koncerty varhan a pro sborový zpěv. DPS Iuventus, gaude! (sbormistr T. Pospíšil) při společném koncertu s houslistou Alexandrem Shonertem. Pořad SHALOM - POKOJ, 2014. Foto: Václav Landovský

 

www.jablonec.com

Adresa kostela: Kostelní ulice

GPS: 50.7228339N, 15.1684672E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Nejbližší  stanice MHD: Lázně (4 minuty pěšky), nebo Kamenná (5 minut)

Jízdní řády: http://www.dpmlj.cz/mhd-jablonec-nad-nisou/jizdni-rady/jizdni-rady

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Petra Handlířová