28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

Celovečerní program:

V průběhu večera možnost setkání a rozhovoru s duchovním
Možnost prohlédnout si putovní ikonu „SV. LUDMILA - MATKA VĚŘÍCÍCH ČESKÉ ZEMĚ“
V rámci Noci kostelů byla na týden zapůjčena do kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku putovní ikona „SV. LUDMILA - MATKA VĚŘÍCÍCH ČESKÉ ZEMĚ“. Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmelnik.cz

Adresa kostela: Na Vyhlídce

GPS: 50°21'1.361"N, 14°28'24.938"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jacek Zyzak

 

 

     Památný kostel svatého Petra a Pavla na Mělníce patří svým založením k nejstarším kostelům v Čechách. František Palacký klade jeho založení spolu se zdejší kapitulou do doby kněžny Emmy (+1006), manželky českého knížete Boleslava II. Architekt Kamil Hilbert, dospěl při studiu stavby mělnického kostela za jeho restaurace, prováděné v letech 1913 a 1914, ke zjištění, že nejstarší částí stavby je torzo románské věže, stojící v jihozápadním nároží chrámového půdorysu. Z poznatků, které přitom nabyl, položil původ věže do doby kolem roku 1000. Dále vyslovil předpoklad, že toto torzo patří jedné ze dvou věží původní románské trojlodní basiliky. Pro románskou výstavbu kostela svědčí též patka a dřík sloupku, které byly nalezeny při předešlé opravě chrámu v roce 1892. Tato patka se shoduje s šestnácti patkami sloupků v kryptě kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

 

     První písemné zmínky o mělnickém kapitulním kostele, tehdy pravděpodobně zasvěceném jen svatému Petru, jsou z doby krále Vratislava I. (1061 -1092). Další zmínku nacházíme k roku 1125, kdy věnoval kronikář Kosmas svou "Kroniku Čechů" mělnickému proboštu Šebířovi (Severo praeposito ecclesiae melnicensi). I to je doklad stáří a významu mělnické kapituly. První přímá zpráva o mělnickém kostele pochází z roku 1172. Praví se v ní, že toho roku vyhořel po zásahu blesku starobylý mělnický kostel.   Od roku 2012 započaly opravy kostela. 2012 - obnova interiéru /západní části kostela/ + statické zajištění 2013 - restaurátorské práce v prostoru kruchty /balustráda boční lodi/ 2014 - obnova interiéru - strop v prostoru před kruchtou 2014 - nové varhany z dílny Brachtl a Kánský  2015 - oprava interiéru strop lodi kostela I. etapa 2016 - oprava interiéru strop lodi kostela II. etapa 2017 - oprava interiéru jižní loď 2018 - oprava střechy nad jižní lodí /výměna prejzů do malty a krovů/

Mše je vždy v neděli od 9:30. Na Vyhlídce 18, 27601 Mělník  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube