25.08.18
NOC KOSTELŮ

Zlín-Malenovice, modlitebna CASD

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 20:00 Slavnostní bohoslužba křtu ponořením přístupná veřejnosti
Večer s kázáním Božího slova, písněmi, modlitbami, křestním slibem a křem v křtícím bazénku.
20:00 - 22:00 Volná prohlídka modlitebny
Pro návštěvníky jsou připraveny upomínkové knihy a předměty s biblickými verši a zaslíbeními.

Informace o kostele

WWW: http://zlin.casd.cz

Adresa kostela: Tyršova 1151

GPS: 49°12'16.2"N, 17°35'24.1"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iveta Slováčková

Návaznost na dopravu:

Objekt je přístupný autem z ulice Tyršova nebo trolejbusem se zastávek na ul. 3.května - zastávka u Mlýna a Sídliště. Staví zde trolejbusy č. 1,2,6 a 10. 

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne v Malenovicích slouží veřejnosti již od roku 1997 a  dne 30.9.2017 oslaví slavnostní bohoslužbou připomínku 20. výročí otevření. Kromě pravidelných bohoslužeb každou sobotu od 9,00 - 12,00 hod. je využívána ke společenským akcím a programům pro veřejnost, výročním setkáním, besedám a koncertům ZŠ a ZUŠ nebo hudebních skupin. Přes týden slouží setkávání Anonymních alkoholiků a souběžné skupince Alanon, která se zaměřuje na pomoc rodinám, v jejichž prostředí se objeví problémy s alkoholem (každou středu od 17,30 hod.). Tituly z Knihovny křesťanské literatury pro veřejnost zůstávájí k dispozici všem čtenářům po telefonické dohodě - info na tel. 732 148 025. Na podzim se přemýšlí o otevření nového programu pro příznivce zdravého životního stylu, zájmu o vaření a degustování zdravých pokrmů v rámci Klubu zdraví se zaměřením na hubnutí. Aktuální program našeho sboru najdete na webových stránkách (zlin.casd.cz). jsme otevřené společenství, všichni jsou srdečně zváni. Prostory modlitebny i jejího okolí jsou dále využívány pro pořádání programů pro děti, mládež nebo rodiny z křesťanského prostředí, k odpočinku obyvatel ze sousedního Domu pro seniory, ke studiu Božího slova a k modlitebním setkáním ve skupinkách. Od března 2012 slouží objekt k nedělním bohoslužbám věřících církve Reformované. Za vzájemné soužití jsme velmi vděční.

Sousedící Domov pro seniory Efata prošel v letech 2014 a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí a byl s úspěchem nově otevřen ke službě veřejnosti (mss.casd.cz).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube