28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:30
„Naši blízcí“ - vzpomínka na ty, kteří nás opustili (nejen) v čase Covidu
Možnost individuálního rozhovoru s duchovním, tiché modlitby, zapálení svíce, vytvoření vzkazu našim zesnulým blízkým na instalovaný Vzpomínkový strom „Chci ti ještě říci...“
17:00 - 21:15
Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám
Návštěvníci mohou pokládat své dotazy, zapálit svíčku za živé i zesnulé, nabrat si svěcenou vodu, zanechat vzkaz na "Vzpomínkový strom" nebo napsat křestní jména svých blízkých, za které budou v chrámu proneseny na závěr akce přímluvné modlitby.
18:00 - 18:45
Komentovaná prohlídka chrámu
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a zodpoví individuální dotazy návštěvníků. Návštěvníci mohou zanechat svůj vzkaz na instalovaný Vzpomínkový strom.
19:00 - 19:45
Komentovaná prohlídka chrámu
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a bude zodpovídat individuální dotazy návštěvníků.
20:00 - 20:45
Komentovaná prohlídka chrámu
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, seznámí návštěvníky s historií chrámu a bude zodpovídat individuální dotazy návštěvníků.
21:00 - 21:15
Závěrečná modlitba
Otec Metoděj vzpomene v modlitbě všechna jména živých i zesnulých, která návštěvníci zapsali v průběhu Noci kostelů na vzpomínkové archy.

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/chram.sv.Olgy

Adresa kostela: Kollárova 165/8

GPS: 50°7'17.120"N, 12°21'17.631"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Vít Metoděj Kout

Návaznost na dopravu:

Chrám je nedaleko od vlakového nádraží i od autobusové zastávky Městské sady.

 

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku. Postaven byl v letech 1887–89 nejvýznamnějším františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Světitelem chrámu a zároveň jeho prvním duchovním sprácem byl otec Vladimír Ladinskij z Výmaru. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Sv. Olga se řadí mezi tzv. apoštolům rovné světice. Tento titul má pouze 6 křesťanských světic, což podtrhuje její mimořádnou důležitost pro východní i západní křesťany – to dokládá např. mozaika sv. Olgy v chrámu sv. Petra v Římě.

Chrám původně sloužil pravoslavným lázeňským hostům, kteří do Františkových Lázní přijížděli z tradičně pravoslavných zemí v čase lázeňské sezony. Po II. světové válce již v chrámu slouží stálí duchovní, pečující o místní komunitu trvale žijících pravoslavných křesťanů, původně hlavně z řad volyňských Čechů. Dnes tvoří většinu věřících pravoslavní Češi a Slováci, Ukrajinci, Němci, Rusové, Rumuni atd. V chrámu je hlavním bohoslužebným jazykem čeština, užívá se také církevní slovanština, němčina i další jazyky.

Mezi významné osobnosti spjaté s chrámem se řadí např. otec Michail Vasněcov (syn známého ruského malíře Viktora Vasněcova), který v chrámu působil před II. světovou válkou. Dlouholetým duchovním správcem chrámu byl otec Jan Křivka, válečný hrdina, který bojoval ve Svobodově armádě v čase II. světové války. Mezi známé zahraniční hosty patřil například bulharský vladyka Stefan, který do Františkových Lázní často přijížděl na léčení a jenž proslul svou odvahou v boji proti nacismu i komunismu.   Chrám sv. Olgy navštěvoval během svých pobytů v lázeňském městě i prezident Ludvík Svoboda, který byl sám pravoslavného vyznání. 

V chrámu se nacházejí pozoruhodné ikony a unikátní ikonostas z počátku 20. století, vymalovaný ve vasněcovském stylu v Rusku, odkud byl do Čech přepraven za pomoci železniční dopravy. V 80. letech prošel chrám další výmalbou, kterou realizovali místní malíři Milan Kraus a Jan Samec. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube