02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:50
Řeckokatolíci z Ukrajiny mezi námi
Přiblížení řeckokatolické liturgie, kterou řeckokatolíci oslavují Boha.
19:00 - 19:30
Sborový koncert pro všechny duše 2
Differo - smíšený pěvecký sbor, který svoji činnost zahájil v září roku 2019. Členy sboru tvoří zpěvačky a zpěváci různých věkových kategorií pocházející z Třebíče a okolí. Zpěv je jejich zálibou a přináší jim radost, kterou se snaží předávat dál.

Informace o kostele

WWW: http://www.trebicmartin.cz

GPS: 49°12'43.56"N, 15°52'46.2"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Dobeš

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2023)

So
8:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mše svatá na první sobotu v měsíci

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice je poprvé písemně zmíněn k roku 1468 v popisu zpustošené Třebíče v kronice Eliáše Střelky Náchodského z roku 1574, kde je vylíčen osudný požár města po dobytí města Matyášem Korvínem. Město potom zůstalo sedm let pusté a „...neb i to se rozpráví, že vlk kozu na poli, kde nyní nový kostel nad městem jest, vzal a v kostele tak pustém za oltářem ji zadávil a snědl.“ Prostá jed­nolodní stavba bez věže vznikla pravděpodobně nedlouho před­­tím, jak dokazuje i unikátní gotický hambálkový krov a částečně zachovalé gotické fresky andě­lů u sanktusária v levé boční zdi presbytáře, které byly pro­zatím zafixovány a skryty pod omítku. V druhé třetině 16.století (1564), tedy v době, kdy Třebíč drželi páni Osovští z Doubravice, hlásící se k jednotě bratrské, byl kostel přestavěn v renesančním duchu, což dokazuje nejen renesanční sgrafito, které pokrývalo nároží plastic­kým kvádrováním, ale i rene­sanční náhrobní epitaf na levé straně severní ven­kov­ní stěny. V horní části je na střed komponovaný nápis, od něj vlevo mužská figura se dvěma chlapec­kými, vpravo ženská figura se dvěma dívčími. Po obou stranách jsou polidštěné tváře lvů.V této době byl u kostela nově založen hřbitov, neboť stávající u kostela sv.Martina už nedostačoval. V letech 1671-7 byl kostel Nejsvětější Trojice opraven a opatřen novou barokní omítkou a v roce 1677 jej posvětil olomoucký biskup Jan Josef Breuner během nádherné církevní slavnosti, která měla, jako mnoho jiných, podpořit teprve se upev­ňující katolictví. Na paměť toho byla zhotovena kamenná deska s latin­ským zápisem svěcení a umístěna později ve východním ostění vstupu do kostela věží, postavenou v barokním slohu roku 1701. Během pozdějších let byl kostel opravován, stavebně se však již nezměnil. Poslední celková obnova kostela byla uskutečněna v letech 1997 - 2004. V roce 2000 byla provedena elektropřípojka a v následujících letech vnitřní elektro­instalace a osazení lustrů a svítidel.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube