02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pečky, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostpecky.cz

Adresa kostela: Masarykovo nám.

GPS: 50°5'29.504"N, 15°1'55.539"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Josef Nerad

Návaznost na dopravu:

Trať S1 Praha- Kolín, spojení směr Praha každou hodinu, a směr Kolín taktéž.

Autem od Prahy po D11 exit 25 Sadská směr Milčice - Pečky 8.6 km, nebo exit 35 Vrbová Lhota 5.1 km.

Jednolodní novorománská stavba dokončena v roce 1913. Byl postavený podle plánů B. Štěrby, stavitelem Sklenářem. Jeho dominantou je hranolovitá věž s jehlanovou střechou krytou taškami a podepřenou dřevěnými krakorci, v ose hlavního průčelí původní pečecké návsi. V podvěží je hlavní vchod, ze stran dva vedlejší vchody.

Loď je 23 metrů dlouhá a 13.2 metrů široká. Presbytář má absidu a je klenutý. Po jeho pravá straně je saktristie, po levé, depozitář. Zajímavým architektonickým prfkem je dřevjený strop nad lodí s úplně viditelným trámovím a secesní grafická výzdoba. Hlavní vstupní portál zdobí reliéf sv. Václava s korouhví. Zařízení je z počátku 20. století. Kostel obsáhne až 1200 lidí.

U zdi kostela stojí od roku 1913 kamenný barokní kříž, patrně jedna z nejstarších dochovaných památek (1814).

V roce 2001 prošel důkladnou opravou střechy a fasády. Patří k několika málo stavebním památkám ve městě.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube